Strateginis valstybės valdymas : nacionalinių tikslų identifikavimo geoekonominis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis valstybės valdymas: nacionalinių tikslų identifikavimo geoekonominis aspektas
Alternative Title:
State's strategic managment: geoeconomic aspect of identification of national goals
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2000, Nr. 16, p. 33-46
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma parodyti kai kuriuos nacionalinės valstybės tikslų iškėlimo ir formavimo aspektus. Teigiama, kad jei norima tai padaryti sėkmingai, pirmiausia reikia nustatyti tam tikros nacionalinės valstybės veiklos kontekstą, t.y. sudaryti geoekonominį atlasą, kurį vėliau būtų galima naudoti kaip instrumentą formuojant nacionalinės valstybės tikslus. Pagrindinė metodologinė nuostata, atliekant šį darbą, turi būti vidinės ir išorinės aplinkos analizė, derinant ją su valstybės strateginiais tikslais. Straipsnyje bandoma parodyti, kad tokios logikos taikymas turi tam tikrų niuansų, lyginant su jos taikymu verslo įmonei. Valstybė tuo pačiu metu yra ir objektas, ir subjektas. Todėl straipsnyje buvo remtasi ir kitų mokslo sričių, tokių kaip politologija, sinergetika, sąvokomis. Pagrindinė straipsnio išvada, kurią autorius pateikia be didesnių įrodymų, yra tai, kad pagrindinis bet kurios valstybės tikslas yra saugoti naciją ir sudaryti sąlygas jos saviraiškai bei nacionalinio konkurencingumo didinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Strateginis valdymas; Nacionaliniai tikslai; Nacionalinis konkurencingumas; Strategic management; National interests; National competitiveness.

ENIn early 1990s, Lithuania was simultaneously drawn into two transformation processes: the process of global changes and the process of transformation inside Lithuania, a national state. In the context of global changes, the latter process can be regarded as the process of subtransformation. Increasingly often, due to global processes, global political structures make economy the core of political events. Last decade demonstrated that Lithuania does not have a clearly defined position in the geoeconomic map of Europe and the world at large. Moreover, the composition of the geoeconomic map, which embraces the identification of international and economic boundaries, national interests, the contours of strategic alliances and economic groups, etc., still remains unclear. Lithuania has no national doctrine of foreign economic activity. The strategic framework for the implementation of the doctrine as well as its methodological basis are non-existent. The aim of the article is to identify the strategic goals of a national state in the context of geoeconomy. The object of the article is a national state in the context of geoeconomy. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37756
Updated:
2018-12-17 10:47:15
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: