Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Lietuvoje strateginių principų nustatymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Lietuvoje strateginių principų nustatymas: disertacija
Alternative Title:
Establishing Strategic Development Principles for Small and Medium-Sized Enterprises in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
155 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksliniame darbe koncentruotai pateikta verslininkystės raida, atskirai akcentuojant verslininkystės raidą Lietuvoje. Apibendrinta universali smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata bei susisteminta SVV subjektų standartizavimo, kūrimosi organizavimo ir valdymo tipologija. Atliktas SVV plėtros proceso įvertinimas ekonominės teorijos požiūriu ir SVV vystymosi tendencijos. Suformuluoti SVV įmonių novatoriškumą lemiantys veiksniai, įvairių šalių patirties analizės pagrindu, susiteminti SVV skatinimo ir paramos būdai. Parengti SVV situacijos analizės metodologiniai principai, suformuoti SVV plėtros strateginiai principai. Atlikta sisteminė valstybės valdymo analizė, pristatytas principinis valstybės dalyvavimo SVV plėtros reguliavime procesinis modelis. Apibrėžtas valstybės valdymo institucijų ir SVV atstovaujančių organizacijų sąveikos modelis. Sukurti SVV plėtros strategijos nustatymo ir valdymo metodologiniai principai bei universalus modelis, suformuluotos bei apibrėžtos SVV plėtros strateginės alternatyvos, akcentuojant jų parinkimo, vertinimo bei įgyvendinimo proceso valdymo metodus.

ENThe research paper succinctly describes the development of entrepreneurship while paying particular attention to the development of entrepreneurship in Lithuania. It summarizes the universal concept of Small and Medium-Sized Business (SMB) and classifies the typology of standardisation, establishment and management of SMB subjects. The research includes an evaluation of SMB development process based on the theory of economics and SMB development trends. It specifies the factors determining innovations in Small and Medium-Sized Enterprises and classifies incentives and support to SMB on the basis of analysis of other countries’ experience. It also contains the methodological principles of the analysis of SMB situation, strategic principles of SMB development, systemic analysis of public governance, and the process model for the state’s participation in the regulation of SMB development. It defines the model of interaction between public administration authorities and organizations representing SMB. The paper also offers methodological principles and a universal model for establishing and managing SMB development strategies; it defines strategic alternatives to SMB development paying particular attention to the managerial methods of their selection, assessment and implementation.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10354
Updated:
2022-02-07 20:09:10
Metrics:
Views: 19
Export: