Lietuvos mokesčių sistemos įtaka verslo įmonių kaštų strategijai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokesčių sistemos įtaka verslo įmonių kaštų strategijai: disertacija
Alternative Title:
Impact of the Lithuanian Tax System on Business Cost Strategy
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
161, 10 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojama Lietuvos mokesčių sistemos struktūra ir apmokestinimo įstatyminė bazė bei verslo įmonių galimybė prisitaikyti prie veikiančios mokesčių sistemos. Disertacijos dalyse: • Apinendrinamos mokesčių sistemos teorinės koncepcijos, apibrėžtos pagrindinės mokesčių funkcijos, pateikti mokesčių sistemos principai, nustatytos mokesčių sistemos ypatybės užsienio šalyse bei mokesčių pasiskirstymas formuojant Lietuvos nacionalinį biudžetą. • Nagrinėjamos verslo įmonių apmokestinimo problemos, mokesčiai į valstybės biudžetą kaip kaštų sudedamoji dalis bei įvairių kitų kaštų fiksavimas mokestiniu požiūriu. • Nurodomos mokesčių sistemos tobulinimo kryptys. Tariantis su smulkaus, vidutinio ir stambaus verslo įvairaus lygio įmonių vadovais, buvo detaliai ištirtos ir darbe nagrinėjamos verslą veikiančios mokesčių problemos. 1996-2000 m. laikotarpiu buvo tirtos įmonės, veikiančios Klaipėdos regione ir turinčios įtakos nacionaliniam biudžetui. Tai uosto bendrovės, kurios, pateikdamos savo vidinius apskaitos duomenis, konfidencialumo sumetimais savo pavadinimų darbe neleidžia skelbti. Darbe apibendrinta 1996-2000 m. Lietuvoje galiojanti mokesčių sistema bei verslo įmonių galimybės prie jos prisitaikyti; išnagrinėta verslo įmonių kaštų strategija mokesčių požiūriu, apibendrinta gausi empirinė medžiaga charakterizuoja mokesčių sistemos įtaką verslo įmonių kaštų strategijai, įrodyta būtinybė keisti galiojančios mokesčių sistemos įstatyminę bazę mikro ir makro ūkio valdymo lygmenyse ir supaprastinti apmokestinimo mechanizmą Lietuvoje taip, kad galiojantys mokesčių tarifai nedidėtų. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the Lithuanian tax system, the taxation regulatory framework and the ability of business undertakings to adjust to the tax system. Individual sections of the doctoral thesis: • Generalise theoretical concepts of the tax system, define the key functions of taxes, identify peculiar features of foreign tax systems and distribution of taxes in the formation of Lithuania’s national budget; • Analyse taxation issues of business undertakings, taxes paid into the state budget as a constituent part of costs, as well as fixation of various other costs from the taxation perspective; • Identify directions for improving the taxation system. As a result of consultations with managers of SMEs and major corporations, the work presents the taxation issues affecting businesses. From 1996-2000 companies operating in Klaipėda Region (mainly in the Klaipėda seaport) with a considerable impact on the national budget were analysed; their identity is not disclosed because of internal accounting data presented in the work. The work summarises the 1996-2000 accounting system and the ability of business undertakings to adjust; analyses the cost strategies from the taxation perspective, the summarised abundant empirical material characterises the impact of the taxation system on business cost strategy, the necessity to amend the existing taxation regulatory framework at macro and micro management levels was proven, as well as to simplify the Lithuanian taxation mechanism so that tax rates would not increase.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10579
Updated:
2022-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 53
Export: