Inovacijų strategijos rinkų internacionalizavimo sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijų strategijos rinkų internacionalizavimo sąlygomis: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
168 lap., [8] faks. lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje vyksta greiti ir svarbūs pokyčiai – rinkų internacionalizavimo ir globalizacijos bei kapitalo koncentracijos procesai, formuojasi informacinė visuomenė, kurioje vyrauja žiniomis grįsta ekonomika. Lietuvos integracija į ES atveria kelius naujoms technologijoms ir investicijoms bei galimybėms atsirasti tarptautinėms aukšto technologinio lygio įmonėms. Netekus rinkos Rytuose atsiskleidė nepakankamas Lietuvos įmonių konkurencingumas pasaulinėje rinkoje. Įmonėms neturinčioms pakankamai patirties ir atitinkamos kvalifikacijos personalo, iškyla problema – kaip suformuoti inovacines strategijas, nustatyti kokiais būdais greičiau sukurti ir pateikti produktus į tartpautines rinkas. Esama situacija sąlygoja būtinybę spręsti daugelį netradicinių valdymo uždavinų tiesiogiai susijusių su naujovių kūrimo procesu ir intelektinės nuosavybės apsauga. Tyrimų objektas – įvairių ūkio subjektų (pirmiausia įmonių) inovacinių strategijų formavimas rinkų internacionalizavimo sąlygomis. Atliekant mokslinius tyrimus analizuojamos globalinės ekonomikos, konkurencijos, įmonių, patentinio licencinio darbo inovacinės strategijos rinkų internacionalizavimo sąlygomis. Darbo tikslas – sukurti inovacijų strategijų formavimo ir valdymo modelius, pritaikytus Lietuvoje integracijos į ES ir rinkų internacionalizavimo sąlygomis. Teorinių ir praktinių rezultatų pagrindu parengti pasiūlymai ir rekomendacijos gali būti naudingi plėtojant įmonių inovacinės strategijos formavimo ir įgyvendinimo valdymą Lietuvoje bei plėtojant įnovacinę strategiją įvairiose ūkio srityse.

ENThe world experiences fast and important changes, such as internationalisation and globalisation of markets, concentration of assets, and formation of information society and knowledge based economy. Lithuania’s integration into the EU opens new options for new technologies, investments, and opportunities to appear high technology level international companies. Losing the market in the East Lithuanian companies found out being disable to compete globally. Companies without sufficient experience and appropriate qualification personnel face the problem of creating innovation strategies and finding ways of developing and presenting products to international markets. The situation present makes necessary to solve untraditional managerial tasks directly related to the innovations and intellectual property rights. The subject of the research is creating innovation strategies by various economic entities (first of all companies) under market internationalisation conditions. The scientific research involves the analysis of global economy, competition, companies, and patent licensing innovation strategies under market internationalisation conditions. The objective of the work is to create innovation strategy formation and management models adapted to Lithuania’s integration into the EU and market internationalisation conditions. Suggestions and recommendations made on the basis of theoretical and practical results may be useful for propagating the creation and the implementation of innovation strategy management in Lithuanian companies and for applying it in other areas of economy.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10532
Updated:
2022-02-07 20:08:22
Metrics:
Views: 7
Export: