Verslas ir apmokestinimo tobulinimo strategija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslas ir apmokestinimo tobulinimo strategija: disertacija
Alternative Title:
Business and Strategy for Improvement of Taxation
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
120 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe “Verslas ir apmokestinimo tobulinimo strategija“ patikslinta verslo samprata ir suformuluotas verslo apibrėžimas, patikslinti verslo ekonominiai principai, akcentuojant ekonominės naudos siekį, pasirinkimo laisvę ir visišką ekonominę atsakomybę už veiklos rezultatus, pateikta verslo klasifikacija, išskiriant veiklos rūšį, veiklos apimtis bei juridinį statusą, išanalizuotos verslo vystymosi tendencijos bei ypatumai Lietuvoje bei kitose Europos šalyse. Išskiriamas smulkaus verslo vaidmuo pasaulinėje ūkio ekonomikoje, mažinant nedarbą, didinant gyventojų pajamas bei užtikrinant socialinės gerovės augimą. Nustatyta, kad pagrindinis vaidmuo, priimant sprendimus dėl įmonių steigimo, kapitalo investavimo ir veiklos plėtimo, priklauso mokesčių politikai, įmonių pelno apmokestinimo strategijai. Išanalizuotos pasaulinės tendencijos, formuojant įmonių pajamų apmokestinimo politiką ir strategiją. Išaiškintos “klasikinės“ mokesčių sistemos reformavimo kryptys ir metodai. Patikslinti mokesčių sistemos formavimo principai. Konstatuojamas tikslingumo principo pirmumas prieš teisingumo principą, kuris savo turiniu yra daugiau etinė, o ne ekonominė kategorija. Išaiškintos pagrindinės neefektyvaus mokesčių sistemos valdymo mechanizmo priežastys, nustatytos reformavimo kryptys, vadovaujantis JAV ir kitų šalių mokslininkų ir specialistų pateiktomis nuostatomis bei koncepcijomis. Išanalizuota Lietuvos mokesčių politikos formavimo ir įgyvendinimo strategija, atlikta palyginamoji analizė su kitomis šalimis. Nurodytos mokesčių politikos perorientavimo kryptys, akcentuojant įmonių pelno mokesčio žalą verslo plėtojimui. Suformuluota įmonių apmokestinimo tobulinimo strategija, atitinkanti šalies ekonominio-socialinio vystymo tikslus ir užtikrinanti ekonominės veiklos efektyvumo augimą, darbinio užimtumo didėjimą bei socialinės gerovės kilimą.

ENIn the present paper a concept of business is specified and a definition of business is formulated, the economical principles of business are specified emphasizing an object of economical benefit, the freedom to choose and full economical responsibility for the results of the activities, the classification of business is presented distinguishing the type of activities, the volume of activities and legal status as well as tendencies and peculiarities of business development in Lithuania and other European countries are analyzed. The role of small business in reducing unemployment, increasing citizens’ income and ensuring the growth of social welfare in the world economics is distinguished. It was find out that the main role in making decisions regarding the establishment of companies, investments of the capital and expanding the activities belongs to the tax policy and the strategy of profit taxation of the companies. The world tendencies in formation of the policy and strategy of profit taxation of the companies are analyzed. “Classical” trends and methods of the tax system reformation are discovered. The main reasons of ineffective tax system management are discovered, and the directions of its reformation are identified according to the provisions and conceptions presented by the scientists in the USA and other countries. A strategy of the formation and implementation of the Lithuanian tax policy is analyzed, and a comparative analysis with other countries is made. The trends of the tax policy reorientation are indicated. A strategy for improving the taxation of the companies is formulated.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11458
Updated:
2022-02-07 20:08:57
Metrics:
Views: 15
Export: