Lietuvos ekonomikos konkurencingumas : strateginio valdymo aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos konkurencingumas: strateginio valdymo aspektas
Alternative Title:
Competitiveness of Lithuanian economy: the strategic management aspect
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2000, Nr. 14, p. 199-216
Keywords:
LT
Ekonomikos konkurencingumas; Strateginis valdymas.
EN
Competitiveness of national economy; Strategic management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos nacionalinės ekonomikos konkurencingumo didinimo problemos. Norint kvalifikuotai iškelti šias problemas, pirmiausiai reikia išanalizuoti nacionalinės ekonomikos kontekstą, kuris šiandien yra globalus ir informacinis. Toliau, naudojant strateginio valdymo metodologiją, galima identifikuoti globalinės - informacinės ekonomikos metamus iššūkius nacionalinei ekonomikai, kurie yra ir grėsmės, ir galimybės. Tokia konteksto analizė leidžia nacionalinės ekonomikos konkurencingumo strategams numatyti nacionalinės ekonomikos tikslus konkurencingumo didinimo srityje bei strategijas naudoti siekiant šių tikslų. Strateginio valdymo metodologija, sprendžiant ekonomikos konkurencingumo didinimo problemas, strategus priverčia galvoti ir apie šalies vidaus ekonominias galimybes, institucine, struktūrą, ekonomikos subjektų struktūrą ir kokybines jų charakteristikas, ekonomikos vystymo modelius ir pan. Tokiu būdu galima indentifikuoti išorines ir vidines ekonomikos konkurencingumo didinimo sąlygas, vėliau pereiti prie strategijos formavimo, įgyvendinimo ir kontrolės. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the problems of increase of competitiveness of national economy. To group the identified problems, it is first of all essential analyse the overall context national economy, which today can be defined as a global and information context. The next step is to apply methods of strategic management and to identify the challenges that the global and information economy presents to the national economy. The challenges can be seen as threats and possibilities. Such contextual analysis enables the strategists of increased competition to establish the goals of national economy and to determine what strategics can be applied to achieve these goals. The methods of strategic management require that strategists, when addressing the problems of increase of economic competitiveness, should take into consideration the internal capacities of economy, institutional organisation, structure and qualitative features of economic entities, models of economic development and other factors. This enables to identify external and internal conditions for increased economic competitiveness, and later to move on to strategy formation, implementation and monitoring. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37934
Updated:
2018-12-17 10:47:23
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: