The Problems of the public health keeping strategy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problems of the public health keeping strategy
Alternative Title:
Visuomenės sveikatos palaikymo strategijos formavimo problemos
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2003, Nr. 25, p. 239-257
Keywords:
LT
Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTSocialiniai-ekonominiai pokyčiai, egzistuojantys sveikatos netolygumai, užkrečiamos ligos, dažnėjančios priešlaikinės mirtys ir pan. turi esminį poveikį visuomenės sveikatai. Išlaidos sveikatai Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, dėl nepalankių demografiniu, tendencijų, medicinos technologijų vystymosi bei augančių žmonių poreikių didėja ir turi tendenciją didėti. Tradicinis sveikatos suvokimas nebeatitinka realijų. Pagrindinis dėmesys šiuolaikinėje visuomenėje turi būti skiriamas sveikatos ugdymui, aplinkos saugai ir ligų prevencijai. Straipsnyje nagrinėjamas naujas požiūris į visuomenės sveikatos palaikymo strategijos turinį, tikslus ir formavimo procesą. Žymūs autoritetai pasaulyje akcentuoja, jog svarbiausia ne mokėti gydyti diagnozuotas ligas, bet užtikrinti kiekvieno visuomenes nario sveikatą, „sveikatos kiekį“. Remiantis tokiomis metodologinėmis pozicijomis, autoriai nagrinėja, kas koreguotina šiandieniniame Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos funkcionavime ir kaip autorių siūloma moderni visuomenės sveikatos palaikymo strategija padėtų efektyviau spręsti naujai suvoktus ir naujai suformuluotus tikslus. Strateginio valdymo principo trūkumas sąlygojo dabartinę sveikatos apsaugos sistemos būklę, jos vystymąsi. Skiriasi deklaruojama ir realiai vykdoma sveikatos apsaugos sistemos tikslų sistema. Būtinas modernios, atitinkančios gyventojų lūkesčius visuomenės sveikatos palaikymo strategijos formavimas. Autoriai įsitikinę, jog strateginio valdymo aspektas, ypač išryškinant prevencinį momentą, padėtų efektyviau sufokusuoti pastangas sveikatos apsaugos sistemoje.Šiandieniame strateginio valdymo traktavime didelę reikšmę turi suvokimas ir įvertinimas bei valdymas technologinių, ekonominių, politinių, kultūrinių, psichologinių ir socialinių pokyčių, kurie darys poveikį moderniai sveikatos apsaugos sistemai ir pati sistema įtakos šiuos pokyčius. Formuojant visuomenės sveikatos palaikymo strategiją svarbu remtis trimis sveikatos būklės kiekybiniais rodikliais: lemiančiais sveikatos būklę, „sveikatos kiekio“, sveikatos būklės atstatymo. Privatus sveikatos apsaugos sektorius vaidina pozityvų vaidmenį sveikatos apsaugos sistemoje: realizuojant siūlomą strategiją, privačių prevencinės medicinos įstaigų plitimas iššauktų teigiamus pokyčius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Visuomenės sveikata; Sveikatos palaikymo strategijos; Sveikatos apsaugos sistema; Public health; Health keeping strategy; National health care.

ENArticle analyzes a new point of view to the content, goals, and formation process of public health keeping strategy. The authors are convinced that the aspect of strategic management would help focusing efforts in health care system more efficiently, especially stressing the moment of prevention. Famous world authorities emphasize not the medical treatment of the patient after searching for more diseases, but securing one's health, i.e. "health amount" of every member of the society. On that methodological ground the authors analyze what has to be corrected in the functioning of the current health care system. They also discuss how modern public health keeping strategy would assist in reaching the goals that are perceived and formulated in a new way. The article is written in the context of the national health care reform and demonstrates how the modern public health keeping strategy might work. This strategy is the precondition of healthy life, long-lived population and life quality. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38367
Updated:
2018-12-17 11:15:42
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: