Mokesčių už naudojimąsi Lietuvos transporto infrastruktūra strategija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių už naudojimąsi Lietuvos transporto infrastruktūra strategija: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
153 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus technikos universitetas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimų tikslas - išnagrinėti automobilių kelių, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir oro transporto infrastruktūros eksploatavimo ir renovacijos finansavimo būklę bei šaltinius ir moksliškai pagrįsti mokesčių už naudojimąsi šiais objektais tobulinimo strategiją. Mokesčiai, kaip svarbus transporto komercinės veiklos valstybinio reguliavimo elementas, yra pagrindinis šio darbo objektas. Disertacijos tikslas - moksliškai įrodyti mokesčių už naudojimąsi transporto infrastruktūra būtinumą, jų formavimosi šaltinius ir disponavimo jais tvarką šalies ūkyje. Darbe pirmą kartą Lietuvoje išnagrinėta Vakarų šalyse funkcionuojančios kelių statybos ir priežiūros darbų finansavimo sistemos, numatančios lėšų, gautų tiesioginių mokesčių ir rinkliavų būdu, naudojimą. Naudojant pripažintus pasaulyje modelius moksliškai pagrįsta autotransporto priemonių apmokestinimo metodika, įvertinant tai, kokį poveikį šios priemonės daro kelių nusidėvėjimui. Pasiūlyta konkreti automobilių kelių metinio biudžeto formavimo sistema, atsižvelgiant į lėšų poreikį kelių transporto infrastruktūros tinklui plėsti, modernizuoti ir jo funkcionavimui užtikrinti. Atlikta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krovinių ir keleivių srautų analizė ir apskaičiuota jų prognozė iki 2015 metų. Siūlomos konkrečios mokesčių rūšys ir jų tarifai uosto infrastruktūros objektų eksploatavimo ir renovacijos išlaidoms dengti. Pasiūlyta uosto teritorijos nuomos, mokėjimų už naudojimąsi akvatorija bei inžineriniais įrengimais metodika. Įvertintos oro transporto perspektyvos integruotis į Europos vežimų rinką, pasiūlyta konkreti mokesčių rūšių ir jų tarifų už aeronavigacijos paslaugas sistema.

ENThe aim of the thesis is to examine the state and sources of financing of operation and renovation of vehicle roads and the infrastructure of Klaipėda State Seaport and air transport and to justify the strategy of improvement of taxes for use of the said objects. The main object of the study is taxes as an important element of state regulation of commercial transport activities. The aim of the study is to justify the necessity of taxes for use of the transportation infrastructure, their formation sources and the procedure of disposal of taxes within the economy of the country. For the first time in Lithuania the systems of funding the road construction and maintenance works, functioning in the Western countries, foreseeing use of funds, received by the of direct taxes and levies is examined. By using the recognized models, motor transport means taxing methodology is justified scientifically, evaluating the influence of such means of transportation to wear and tear of roads. A specific system for formation of the annual budget for vehicle roads is proposed, taking into consideration the need for funds for development, modernization and ensuring of functionality of road transportation infrastructure. The analysis of flows of cargo and passengers of Klaipėda State Seaport was performed and the forecast of the said flows was calculated up to the year 2015. The specific types of taxes, their tariffs for covering of the expenses of operation and renovation of the seaport infrastructure objects, the methodology for renting the seaport territory, payments for use of the water area and engineering equipment are proposed. The prospects of air transport for integration into the European conveyance market are evaluated, a specific system of types of taxes for aerial navigation services and their tariffs are proposed.

Related Publications:
Strategy research in Lithuania with respect to actualities in the field / Zita Monkevičienė, Egidijus Rybakovas, Inga Uus. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 35-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3259
Updated:
2022-01-26 18:22:39
Metrics:
Views: 32
Export: