Strateginis planavimas kuriant naftos produktotiekį Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis planavimas kuriant naftos produktotiekį Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
323 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus technikos universitetas, 1994. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas iš esmės naujos, efektyvios lengvųjų naftos produktų (benzino, dyzelinio kuro, žibalo) transportavimo formos - naftos produktotiekio - strateginis planavimas. Darbe atskleista strateginio planavimo esmė, parodyta naftos produktotiekio strategijos kūrimo raida, ištirta Lietuvos geležinkelių būklė, atlikti moksliniai tyrimai kuriant naftos produktotiekio sistemą Lietuvoje, padaryti vadybiniai sprendimai dėl naftos produktotiekio strategijos realizavimo, apibūdintas naftos produktotiekio įgyvendinimo planavimas ir finansavimas, išanalizuotos būsimos pajamos ir išlaidos bei kitos aktualios vadybinės problemos. Strateginis planavimas, kuriant naftos produktotiekio sistemą Lietuvoje, disertacijoje apima 1985-2015 m. laikotarpį. Išskirti tokie strateginio planavimo etapai: 1) projektinis etapas (1994-1995 m.): strateginių tikslų pasirinkimas, aplinkos analizė, strategijos paruošimas; 2) strategijos įgyvendinimo planavimas, organizavimas ir kontrolė (treji metai po 1994-1995 m.); 3) naftos produktotiekio priėmimas eksploatacijon; 4) lengvųjų naftos produktų transportavimas vamzdynais Lietuvoje (iki 2015 m.). Tyrimas parodė, kad naftos produktotiekio strategijos realizavimas tiek techniniu-technologiniu, tiek socialiniu-ekologiniu, tiek ir finansiniu-ekonominiu-organizaciniu požiūriais yra efektyvus, perspektyvus ir reikalingas Lietuvai.

ENThe dissertation analyzes the strategic planning of an essentially new and efficient form of transportation of oil products (petrol, diesel fuel and kerosene), i. e. oil products pipeline, reveals the essence of strategic planning, shows the development of creation of the strategy of oil products pipeline, examines the state of Lithuanian railroads, performs scientific research for the purpose of development of the oil products pipeline system in Lithuania, outlines the managerial decisions regarding the implementation of the strategy of oil products pipeline, characterizes the planning and financing of implementation of oil products pipeline, analyzes the future revenues and costs and other relevant managerial problems. Strategic planning when developing an oil products pipeline system in Lithuania covers the time period of 1985-2015. The following phases of strategic planning are distinguished: 1) designing (1994-1995): choice of strategic objectives, analysis of the environment, preparation of the strategy; 2) planning, organization and control of implementation of the strategy (the three years after 1994-1995); 3) commissioning of the oil products pipeline into operation; 4) transportation of oil products over pipelines in Lithuania (till 2015). The study showed that the implementation of the oil products pipeline strategy is efficient, promising and beneficial for Lithuania in technical – technological, social – ecological and financial – economic – organizational terms.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11487
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 16
Export: