Lietuvos lentpjūvystės įmonių marketingo strategijų tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos lentpjūvystės įmonių marketingo strategijų tyrimas: disertacija
Alternative Title:
Research on the Marketing Strategies of Lithuania’s Sawmill Enterprises
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
159 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – parengtas modelis įmonės marketingo strategijos analizei verslo lygmenyje ir jo pagrindu atliktas Lietuvos lentpjūvystės įmonių marketingo strategijų tyrimas. Modelio esmė yra ta, kad egzistuojančios verslo strategijų alternatyvos yra suskirstomos į penkis pagrindinius marketingo strategijų tipus, detalizuojant kiekvieną iš šių tipinių marketingo strategijų į būdingą seką jas nusakančių strateginių sprendimų. Atlikta marketingo strategijų operacionalizacija leidžia įvertinti konkrečios lentpjūvystės įmonės marketingo veiklą pagal jos priimamus strateginius sprendimus ir tuo pagrindu priskirti jos marketingo strategiją vienam iš tipų. Suformuluoti strategijos ir marketingo strategijos sąvokų apibrėžimai. Pagrįstas marketingo strategijų tyrimui darbe naudojamų teorijų pasirinkimas. Pagrįsta, kaip atlikti mokslinį marketingo strategijos tyrimą, kai strategija įmonėje nėra įvardinta. Pateikiamas pridedamosios vertės koncepcijos pritaikymo marketingo veikloje modelsi. Nustatytas universalus strategijos rengimo ir įgyvendinimo proceso nuoseklumo principas. Gauti empirinio tyrimo rezultatai išryškino eilę svarbių Lietuvos lentpjūvystės įmonių veiklai būdingų problemų, susijusių su marketingo strategijų pasirinkimu ir jų įgyvendinimu. [Iš leidinio]

ENThe goal of the work was to create a model for analyzing a company’s marketing strategy on the business level and to use it to research marketing strategies of Lithuania’s sawmill enterprises. The essence of the model is that current alternatives to business strategies are classified into five main types of marketing strategies and each of these typical marketing strategies is described by a sequence of strategic decisions. The classification of marketing strategies allows assessing the performance of a specific sawmill enterprise based on its strategic decisions. The operationalization of marketing strategies allows assessing the marketing efforts of a specific sawmill enterprise based on its strategic decisions and assigning its marketing strategy to one of the marketing strategy types. The paper contains definitions of a strategy and a marketing strategy. It substantiates the choice of the theories used in the research of marketing strategies. It also explains how to perform a scientific marketing strategy research when the enterprise at issue does not have a defined strategy. It provides a model for applying the concept of added value in marketing. The work defines a universal principle of process consistency in strategy development and implementation. The findings of the empirical research disclosed a number of problems faced by Lithuania’s sawmill enterprises that are related to the choice of marketing strategies and their implementation.

Related Publications:
Strategy research in Lithuania with respect to actualities in the field / Zita Monkevičienė, Egidijus Rybakovas, Inga Uus. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 35-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10327
Updated:
2022-02-07 20:08:19
Metrics:
Views: 25
Export: