Strateginis organizacijų vystymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis organizacijų vystymas: disertacija
Alternative Title:
Strategic Development of Organizations
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
114 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbe “Strateginis organizacijų vystymas“ pagrįstas naujas konceptualus požiūris į strateginį organizacijos valdymą, apimantis jos strateginio valdymo tobulinimą, antrepreneriškumo ugdymą bei organizacijos socialinės sistemos tobulinimą ir leidžiantis sukurti metodologinius pagrindus moderniai žinių organizacijai suformuoti. Modernios organizacijos aspektu analizuojant strateginio valdymo tobulinimo galimybes modifikuotas klasikinis Poter penkių konkurencinių jėgų modelis, jį papildant šeštuoju elementu, išreiškiančiu valstybės institucijų įtaką konkurencinei aplinkai, parengtas korporacinės strategijos rengimo modelis, pagrįstas dominuojančia bendradarbiavimo logika, atskleisti ir argumentuoti mažų verslo bei antreprenerinių įmonių skirtumai, suformuluoti pagrindiniai antrepreneriškų organizacijų požymiai bei antrepreneriškumo išsaugojimo augant antreprenerinei įmonei sąlygos, išplėsta organizacijos rekonceptualizacijos koncepcija, ją papildant metodologiniu subjektų tarpusavio supratimo aiškinimo mechanizmu, pagrįstas organizacijos vystymo jos strateginės architektūros pagrindu mechanizmas. Išryškintos pagrindinės tendencijos, įtakojančios vadovų veiklos turinį žinių organizacijoje, jomis remiantis atskleistos svarbiausios mokėjimų grupės, kurios turėtų atsispindėti menedžerių rengimo programose.

ENIn the work “Strategic Development of Organizations” a new conceptual attitude towards the strategic management of organizations embracing the improvement of their strategic management, training of entrepreneurship and improvement of the social system of organizations, and allowing the creation of methodological fundaments for the formation of a modern organization of knowledge is reasoned. While analyzing the opportunities for improving the strategic management in the aspect of a modern organization, a classical Poter model of five competitive powers is modified by supplementing it with the sixth element expressing an influence of state institutions on competitive environment, a model for the preparation of corporate strategy is prepared and reasoned under dominant cooperation logics, the differences of small business and entrepreneurship companies are revealed and argued. The main features of entrepreneurship organizations and conditions of preserving entrepreneurship when an entrepreneurship company is growing are formulated, a conception of the reconceptualization of organizations is expanded by supplementing it with a methodological mechanism for explaining the reciprocal understanding among subjects, a mechanism of the development of an organization on the basis of its strategic architecture is reasoned. The main tendencies influencing the content of the managers’ activities in a knowledge organization are highlighted and, in accordance with these tendencies, the main payment groups that should be reflected in the programs of managers’ preparation are revealed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11498
Updated:
2022-02-07 20:09:22
Metrics:
Views: 152
Export: