Lietuvos žydų žudynių byla : dokumentų ir straipsnių rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žydų žudynių byla: dokumentų ir straipsnių rinkinys
Alternative Title:
Case of the massacre of the Lithuania Jews
Editors:
  • Eidintas, Alfonsas, sudarymas [com]
  • Senn, Alfred Erich, pagalbinis tekstas [aui]
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2001.
Pages:
823 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — I. Alfonsas Eidintas. Žydai, holokaustas ir dabartinė Lietuva — 1. Žydų situacija Lietuvoje iki 1940 metų. Žydai ir lietuviai miesteliuose. Žydas valstiečio sąmonėje. Lietuviai ir žydai XIX a. pabaigoje. Žydai ir Lietuvos valstybės atsikūrimas. Lietuvos žydų nustūmimas į politinę kairę 1922–1940 metais. Žydų tapatinimas su komunistais. Lietuviai ir žydai pirmuoju sovietmečiu. „Žydo-bolševiko“ įvaizdis — 2. Žudynių sumanytojai ir vykdytojai. Holokausto specifika Lietuvoje. Adolfo Hitlerio antisemitizmas ir nacių politika. Nacių žydų naikinimo taktika Lietuvoje. Lietuvių sukilimas prieš sovietus. Lietuvos Laikinoji vyriausybė. Represijos ir pirmosios žudynės. Žydų šaudymas provincijoje. Pasmerktųjų gelbėjimas — 3. Lietuvių ir žydų santykiai po karo. Žydai ir lietuviai po 1944 metų. Lietuvių reakcija. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir moralinės atsakomybės problema. Įtariamųjų nusikaltimais bylos, dereabilitacija. Lietuvos Prezidento įsteigta Tarptautinė komisija. Žydų nuosavybės klausimas ir kultūrinio palikimo apsauga. Holokausto švietimas. Užsienyje gyvenančių Lietuvos žydų pozicija. Paaštrėjimai dėl praeities vertinimų. Pastabos pabaigai — II. Dokumentai — III. Straipsniai — Mykolas Biržiška. Žydai ir lietuviai — Zenonas Iviniskis. Lietuva ir žydai istorijos šviesoje — Tomas Venclova. Žydai ir lietuviai — A. Žuvintas. Lietuviai ir žydai (Atviras laiškas Tomui Venclovai) — Tomas Venclova. Atsakymas A. Žuvintui — Antanas Terleckas. Dar kartą apie žydus ir lietuvius — Vincas Trumpa. K. Škirpos „Sukilimą“ paskaičius— Aleksandras Štromas. Holokaustas. Žydų ir nežydų patirtis — Saulius Sužiedėlis. 1941 metų sukilimo baltosios dėmės — Saulius Sužiedėlis. Penkiasdešimčiai metų praėjus: lietuvių tautos sukilimo ir Laikinosios vyriausybės istorijos interpretacijų disonansai — Zenonas V. Rekašius. Kodėl Lietuva 1941 m. netapo Trečiojo reicho satelitu — Juozas Arvydas Starkauskas. KGB bandymai sukiršinti JAV lietuvius ir žydus — Jonas Mikelinskas. Teisė likti nesuprastam, arba Mes ir jie, jie ir mes — Algimantas Astaška. Kaltės neįmanoma pagražinti — Henrikas Žemelis. Juodasis Lietuvos istorijos lapas — Alvydas Dargis. Garsioji „Garažo byla“ nebaigta: aukos nutildytos, budeliai tyli — Valentinas Brandišauskas. Lietuvių ir žydų santykiai 1940–1941 metais — Irena Veisaitė. Lietuvių-žydų dialogas jau yra prasidėjęs — Liudas Truska. Ir atleisk mums mūsų tėvų bei senelių nuodėmes — Rimantas Stankevičius. Dar kartą apie mūsų nuodėmes — Valentinas Brandišauskas. Lietuvių aktyvistų frontas, Laikinoji vyriausybė ir žydų klausimas — Arūnas Bubnys. Lietuvių karinės policinės struktūros ir žydų persekiojimas — Leonidas Donskis. Ar įmanomas lietuvių ir žydų dialogas? — Solomonas Atamukas. Kiekvienas žmogus turi pasodinti medį — IV. Ideologija — Leonidas Donskis. Antanas Maceina: doktrininis intelektualas XX amžiaus lietuvių kultūroje — Kęstutis Skrupskelis. Tariamasis jaunųjų katalikų kartos fašizmas — Leonidas Donskis. Dar kartą apie Antano Maceinos socialinę filosofiją — Liūtas Mockūnas. Vienos knygos recenzijos istorija — Liūtas Mockūnas. Prie lietuviškojo fašizmo ištakų — Alfred Erich Senn. Summary or nontraditional review of Alfonsas Eidintas book — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnių rinkinys skirtas „opiajam klausimui" - taip ilgokai užsienio lietuvių spaudoje vadintai lietuvių ir žydų santykių problemai, kurią sukūrė nacių Vokietijos vykdytas masinis žydų naikinimas Europoje, Lietuvoje ir dalies lietuvių dalyvavimas holokauste. Tačiau skaitytojui norisi pristatyti ir aplinkybes, kurios galėjo veikti lietuvių sąmonę, formuoti palankų ar nepalankų Lietuvos žydo įvaizdį, parodyti lietuvių ir žydų santykių raidą abiejų okupacijų metu, stereotipų žalą tiems santykiams ir atskleisti sudėtingą atsakomybės suvokimą lietuvių visuomenėje po holokausto. Tai buvo sunkus uždavinys dar ir todėl, jog lietuvių visuomenė nėra visiškai suvokusi holokausto esmės, ne tik žydų, bet ir lietuvių tragedijos. Svarbu žinoti ir tai, kodėl net 2000 metais dar ne taip mažai žmonių neretai pasijunta esą senų mitų ir stereotipų nelaisvėje, pasitaiko net aukų smerkimo faktų, nenoro matyti tamsių savo istorijos puslapių. Daugelio akivaizdžių dalykų neigimas temdo ryšius tarp tautų, o neretai ir atsiliepia Lietuvos valstybės santykiams su kitomis šalimis, netgi kelia klausimą, ar mūsuose tikrai formuojasi atvira, dialogui pakanti demokratinė visuomenė. Šias problemas bandysime išsiaiškinti ar bent aptarti, identifikuoti jas. [...].Diskusija Lietuvos žydų ir lietuvių santykių, holokausto tema lietuvių visuomenėje vyksta jau seniai, prasidėjo ji pirmais pokario metais lietuvių stovyklose Vokietijoje, apie ką liudija publikuojamas 1946 m. sudarytas dokumentas VLIK'ui, tačiau sudėtinga Lietuvos padėtis, istorinės sąlygos koregavo ir ją, keitė požiūrius ir vertinimus. Todėl mūsų visuomenei verta žinoti, kaip ji vyko, kas, kokios aplinkybės įtakojo. Tam aptarti ir sudarytas šis straipsniu rinkinys, skirtas pirmiausia studentams, mokytojams, visuomenei - visiems, besidomintiems Lietuvos žydu - litvakų - istorija, gyvenimu, jų santykiais su lietuviais, žydų katastrofos pasekmėmis. Straipsnių rinkinyje stengiamasi apimti svarbiausius lietuvių kalba spaudoje paskelbtus darbus, kurie skirti šiuolaikiniams lietuvių ir žydų santykių klausimams ir tiesiogiai ar netiesiogiai liečia holokaustą Lietuvoje. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Žydai Lietuvoje; Žydai Lietuvos partijose; Bolševiko įvaizdis; Antisemitizmas; Nacistinės Vokietijos okupacija; Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas; Antras pasaulinis karas; Holokaustas; Moralinės atsakomybė; Kolektyvinė atsakomybė; Jews in Lithuania; Jews in the parties of Lithuania; Image of bolshevik; Anti-semitism; Miltary occupation by the nazi Germany; Renewal of Lithuanian Independance; Second World War; Holocaust; Moral responsability; Collective responsability.

ISBN:
5415015604
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38143
Updated:
2019-11-13 14:23:53
Metrics:
Views: 217    Downloads: 2
Export: