Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką aspektai
Alternative Title:
Aspects of integration of ethnic minorities into labour market
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 4, p. 245-256
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbuotojai / Workers; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama tautinių mažumų padėtis darbo rinkoje ir integracijos į Lietuvos darbo rinką galimybės. Analizė pagrįsta sociologine asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, apklausa 2008–2009 m., atliekant mokslinį tyrimą „Vyrų ir moterų, priklausančių tautinėms mažumoms, padėtis darbo rinkoje“. Empirinis tyrimas leido nustatyti pagrindines tiriamosios grupės integracijos į darbo rinką problemas, atskleisti diskriminacijos apraiškas, palyginti vyrų ir moterų, priklausančių tautinėms mažumoms, padėtį darbo rinkoje bei specifines problemas, trukdančias joje įsitvirtinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo jėgos pasiūla bei paklausa; Diskriminacijos apraiškos; Profesinis pasirengimas; Tautinės mažumos; Ethnic minorities; Labour force supply and demand; Manifestations of discrimination; Qualification; Unemployment; Vocational; Vocational qualification.

ENThe situation of ethnic minorities in the labour market and the possibilities of their integration into it are analysed. The analysis is based on the survey of representatives of ethnic minorities. The survey was performed in 2008–2009 within the research "The situation of men and women belonging to ethnic minorities in the labour market", carried out by implementing the strategy of the Development of National Minorities Policy until 2015. The empirical survey allowed to assess the main problems of the target group integration into the labour market, to reveal manifestations of discrimination, to compare the situation of men and women belonging to ethnic minorities in the labour market, to identify some specific problems that may be an obstacle for the integration of ethnic minorities into the labour market. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29802
Updated:
2020-12-03 20:35:58
Metrics:
Views: 46    Downloads: 15
Export: