Veprių varpai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veprių varpai
In the Book:
Vepriai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2010. P. 859-870. (Lietuvos valsčiai ; kn. 19)
Keywords:
LT
Ukmergė; Vepriai; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Bažnyčios / Churches; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis supažindina su itin populiarios bažnyčių varpų skambinimo tradicijos svarbiausiais bruožais, pagrindiniais bažnytinių varpų gamybos ir išvaizdos ypatumais. Pristatoma varpų pagaminimo ir panaudojimo ikikrikščioniškoje tradicijoje ir krikščioniškose apeigose istorija pasaulyje ir (šiek tiek plačiau) Lietuvoje. Yra žinoma legenda, kuri byloja, jog pirmasis žinomas konkretus bažnytinis varpas pasaulyje apie 410 metus nuliedintas vyskupo Poncijaus Meronijaus Paulino užsakymu, pastarajam varpo formą nusižiūrėjus į lauko gėles. Viduriniais amžiais Europoje plito tikėjimai, kad varpai gelbsti žmonių sielas iš skaistyklos, nubaido piktąsias dvasias ir pan. Tradiciškai varpai visų pirma buvo liejami iš bronzos. Seniausias iki dabar išlikęs varpas Europoje yra Kelno (Vokietija) katedroje. Didžiausias dėmesys straipsnyje skiriamas Veprių (dabartinis Ukmergės rajonas) bažnyčios varpų patiems būdingiausiems ypatumams bei trumpai varpų istorijai Veprių bažnyčioje pristatyti. Nurodomos būdingiausios fizinės Veprių bažnyčios varpų charakteristikos, publikuojamos šiuos varpus vaizduojančios fotografijos.Reikšminiai žodžiai: Bažnyčių varpai; Fundatoriai; Liejyba; Varpas; Varpų liejimo meistrai; Veprių apylinkės; Veprių bažnyčia; Bell; Bells casting masters; Casting; Church bells; Fundators; Vepriai church; Vepriai surroundings.

ENThe article acquaints with the main features of a very popular tradition of ringing church bells, the main peculiarities of production and appearance of church bells. The history of production and use of bells in the pre-Christian tradition and in Christian ceremonies in the world and (a little broader) in Lithuania is presented. A legend dwells, according to which the first known specific church bell in the world was cast by order of Bishop Pontius Meronius Paulinus in around 410. He wanted the shape of the bell to resemble wild flowers. In the Middle Ages, a belief spread in Europe that bells save people’s souls from the purgatory, deter evil spirits, etc. Traditionally, bells were primarily cast from bronze. The oldest surviving bell in Europe is in Cologne Cathedral (Germany). The article focuses on the most typical features of the bells in Vepriai (currently Ukmergė District) Church and a short presentation of the history of the bells in Vepriai Church. The most typical physical characteristics of the bells in Vepriai Church are specified, the photographs depicting these bells are published.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12452
Updated:
2020-06-29 15:14:20
Metrics:
Views: 81    Downloads: 5
Export: