(Iš)gyvenimas Lietuvoje: prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
(Iš)gyvenimas Lietuvoje: prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis
Alternative Title:
Survival in Lithuania: the experiences of asylum-seekers and foreigners granted asylum
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2013, Nr. 1, p. 86-106
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Integracija; Interpretacinė fenomenologinė analizė; Partyrimas; Patyrimas; Prieglobsčio ieškantys ir prieglobstį gavę užsieniečiai; Prieglobsčio prašantys ir prieglobstį gavę užsieniečiai; Asylum granded foreigners; Asylum granted foreigners; Asylum seekers; Experiences; Integration; Interpretative phenomenological analysis.
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Interpretacinė fenomenologinė analizė; Pabėgėliai / Refugees; Partyrimas; Patyrimas.
EN
Asylum granded foreigners; Asylum granted foreigners; Asylum seekers; Experiences; Interpretative phenomenological analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis Lietuvoje. Pristatomas atliktas kokybinis tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kokią patirtį išgyvena prieglobsčio ieškantys ir prieglobstį gavę užsieniečiai būdami Lietuvos prieglobsčio sistemos dalis, kaip jie įprasmina savo patirtį ir kaip ši patirtis lemia jų integraciją. Tyrimo rezultatai buvo apdoroti ir išanalizuoti pagal interpretacinės fenomenologinės analizės principus. Straipsnyje prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių patirtis Lietuvos prieglobsčio sistemoje nagrinėjama šiais aspektais: aptariama prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimo Lietuvoje pradžia ir patirtis Užsieniečių registracijos centre Pabradėje ir šios patirties vertinimas; analizuojama informantų patirtis, įgyta pirmajame (Rukloje) ir antrajame (įvairiose savivaldybėse) integracijos etapuose, ir jos įprasminimas; nagrinėjama tyrimo dalyvių patirtis Lietuvoje integracijos požiūriu. Straipsnio pabaigoje konstatuojama, kad prieglobsčio ieškančių ir prieglobstį gavusių užsieniečių gyvenimas yra labai priklausomas nuo prieglobsčio sistemos institucijų ir stigmatizuotas, o patirti išgyvenimai gali būti įvardijami kaip „išvirkščioji“ socialinio kapitalo pusė: izoliacija, galimybių ribojimas, socialinė atskirtis. Teigiama, kad Lietuvoje prieglobsčio ieškantiems ir prieglobstį gavusiems užsieniečiams tenka nevisaverčio, nenaudingo, nepageidaujamo pašaliečio, turinčio ribotas teises, įkalinto (psichologiškai ir geografiškai) ir priklausomo žmogaus gyvenimas, ir tokia patirtis nėra palanki sėkmingai integracijai. [Iš leidinio]

ENArticle examines the experiences of asylum-seekers and foreigners that are granted asylum in Lithuania. Qualitative research, that was conducted to determine the experiences of the asylum seeking foreigners and those that were granted it as a part of the Lithuanian asylum system, and to determine how they make sense of their experiences/survival and how these experiences affect their integration. The results of the research were processed and analysed by making use of the principles of the interpretative phenomenological analysis. The structural themes of the experiences of asylum-seekers and asylum granted foreigners in the Lithuanian asylum system are revealed in the article: the beginning of life in Lithuania of the asylum-seekers and asylum granted foreigners and their experiences at the Pabradė Foreigners’ Registration Centre as well as what sense those people make of their experiences; the experiences/their meanings encountered by the interviewees during the first (at Rukla) and second (in various municipalities) stages of the integration are analysed; the experience the research participants had to undergo is examined in the context of integration.Finally, it is stated that the lives of asylum-seekers and asylum granted foreigners in Lithuania depend greatly on the institutions that operate within the asylum system, that they experience stigmatisation, and that their experiences could be called the ‘wrong side’ of social capital: resulting in isolation, restricted opportunities and social exclusion. It is stated that asylum-seekers and asylum granted foreigners in Lithuania experience the life of an underprivileged, useless, undesirable stranger with the restricted human rights, the sense of imprisonment (psychologically and geographically) and dependence, and that this kind of experience leaves practically no chance for successful integration. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49780
Updated:
2018-02-01 15:55:19
Metrics:
Views: 30    Downloads: 8
Export: