Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų apžvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusų emigracijos iš Lietuvos priežastys: tyrimų apžvalga, spaudos ir interviu duomenų analizė
Alternative Title:
Reasons of emigration of Russians from Lithuania: research overview, analysis of press and interview data
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2021, t. 91, p. 59-82
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Migracija / Migration; Rusai / Russians; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kokios priežastys lemia pastaraisiais dviem dešimtmečiais rusų etninės mažumos narių emigraciją iš Lietuvos. Stingant oficialių statistinių duomenų apie etninių mažumų grupių emigracijos iš Lietuvos mastą ir priežastis, šiame straipsnyje pateikiame kokybinius Lietuvos spaudos rusų kalba ir interviu su rusų tautybės informantais duomenis. Šie duomenys leidžia pažvelgti į minėtus aspektus iš rusų etninės grupės perspektyvos. Analizuojami spaudos straipsnių apie emigraciją iš Lietuvos tematikos ir turinio ypatumai bei nagrinėjamos informantų pasakojimuose konstruojamos emigracijos sampratos. Svarstoma, kaip rusų emigracija iš Lietuvos siejasi su šalies raidai aktualiais socioekonominiais, sociopsichologiniais ir kitokio pobūdžio (specifiniais) veiksniais. [Iš leidinio]

ENThe causes of the emigration of the members of the Russian ethnic minority from Lithuania in the last two decades are analyzed in the article. There is a lack of official statistics about the scale (numbers) and reasons for the emigration of ethnic minority groups from Lithuania. Therefore, the qualitative data analysis of Lithuanian press in the Russian language and interviews with informants of Russian nationality is presented in the article. The qualitative data analysis allows to look at the aspects on emigration from the Russian ethnic minority group perspective. The topics of articles about emigration and emigration aspects reflected in informants’ interviews are analyzed. It is considered how emigration of Russians from Lithuania is related to socio-economic, socio-psychological and other factors important to the country’s development. [From the publication]

DOI:
10.15388/Im.2021.91.52
ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98710
Updated:
2022-11-10 22:12:19
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: