Lietuvos tautinės mažumos: žydai, totoriai, karaimai, čigonai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tautinės mažumos: žydai, totoriai, karaimai, čigonai /romai
Alternative Title:
National minorities in Lithuania: the jews, the tatars, the karaites, the gypsies/roma
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2003, Nr. 4 (25), p. 23-47
Keywords:
LT
Lietuva, tautinė mažuma, žydai, totoriai, karaimai, romai; Tautinės mažumos; Totoriai, karaimai; Čigonai/romai; Žydai.
EN
Gypsies/Roma; Jews; Karaites; Lithuania, ethnic minorities, the Jews, the Tatars, the Karaites, Roma; National minorities; Tatars.
Summary / Abstract:

LTTautinis mažumos yra svarbi kiekvienos valstybės gyventojų dalis, turinti savitą kalbą, istoriją, tradicijas ir papročius. Pastarieji senąja forma dažnai išsaugomi ilgiau negu tikrojoje tautinių mažumų tėvynėje. Lietuvoje nuo seniausių laikų gyvena daug tautinių mažumų, vienos jų yra kaimyninių valstybių gyventojai, kitos - tolimesnių kraštų. Visos tautybės ne tik gerai prisitaikė prie naujų gyvenimo sąlygų, bet ir daug davė lietuviškajai kultūrai, menui, ekonomikai. Straipsnyje analizuojama žydų, totorių, karaimų ir čigonų (romų) atsiradimo Lietuvoje istorija, jų skaičius ir geografinis pasiskirstymas. [Iš leidinio]

ENNational minorities having characteristic language, history, traditions and customs, make an important part of the population of every state. The latter being conservative allow to preserve their original forms far longer than in the original homeland of the national minorities. Many national minorities have been living in Lithuania since the ancient time. Some of them come from the neighboring others from more remote counties. All the nationalities have not only got well-adjusted to the new living environment but have contributed to the Lithuanian culture, art and economy. The article presents the analysis of the history of their appearance in Lithuania, their population and geographical distribution. [Text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42905
Updated:
2019-03-04 16:16:56
Metrics:
Views: 35    Downloads: 18
Export: