Lietuvos tautinių mažumų švietimas multikultūriškumo vertybiniame kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tautinių mažumų švietimas multikultūriškumo vertybiniame kontekste
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2003.
Pages:
187 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Visuomenės multikultūriškumo idėjos edukaciniai aspektai — Visuomenės multikultūriškumo idėjos samprata — Tautinių mažumų švietimo samprata — Visuomenės multikultūriškumo idėjos raiška tautinių mažumų švietime — Visuomenės multikultūriškumo idėjos raiška Lietuvos tautinių mažumų švietimo istorinėje retrospektyvoje (1918 - 1990 m.) — Multikultūriškumo idėjos raiška tarpukario laikotarpiu (1918 - 1940 m.) — Žydų švietimas — Lenkų švietimas — Kitų tautinių mažumų švietimas — Multikultūriškumo idėjos raiška 1940 - 1990 m. — Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpis (1940 - 1941 m.) — Vokiečių okupacijos metai (1941 - 1944 m.) — Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpis (1944 - 1990 m.) — Multikultūriškumo idėjos raiška tautinių mažumų švietime po 1990 m. - raidos tendencijos — Atskirosios tautinių mažumų mokyklos — Lietuviškoji mokykla — Tautinių mažumų švietimo problemų sprendimo galimybės visuomenės multikultūriškumo idėjos aspektu — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Dorovinis ugdymas / Moral education; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamas tautinių mažumų švietimas, žvelgiant per visuomenės multikultūriškumo idėjos prizmę: tyrinėjama tautinių mažumų švietimo istorinė retrospektyva, šiuolaikinė būklė, raidos tendencijos, numatomos ateities projekcijos visuomenės multikultūriškumo idėjos kontekste. Keliami klausimai, kaip tautinių mažumų švietimas Lietuvoje atliepė ir atliepia visuomenės multikultūriškumo idėją, kaip ši idėja galėtų tapti pagrindu naujai tautinių mažumų švietimo strategijai, orientuotai į modernios, liberalios, demokratinės, skirtingų kultūrų polilogui atviros visuomenės kūrimą, atliepiančiai šiuolaikinę Europos Sąjungos švietimo strategiją. Monografijoje pateikiama kai kurių naujų terminų išsami samprata ir apibrėžimai. Pirmojoje monografijos dalyje išanalizuota ir į lietuvišką edukologijos mokslo vartoseną įvesta visuomenės multikultūriškumo idėjos samprata, nagrinėjama visuomenės multikultūriškumo idėjos raiška tautinių mažumų švietime. Antroje dalyje nustatomos visuomenės multikultūriškumo idėjos raiškos charakteristikos Lietuvos tautinių mažumų švietime skirtingais istoriniais laikotarpiais: tarpukario laikotarpiu (1918-1940 m.), prasidėjus Antram pasauliniam karui, vokiečių okupacijos ir sovietinės okupacijos laikotarpiais (1940-1990 m.). Trečioje dalyje tyrinėjama šiuolaikinė (po 1990-ųjų metų) Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklė ir raidos tendencijos multikultūriškumo aspektu. Ketvirtoje dalyje aptariamas Lietuvos tautinių mažumų švietimo problemų sprendimas europinių švietimo dimensijų kontekste.Reikšminiai žodžiai: Multikultūriškumas; Tautinių mažumų mokyklos; Tautinės mažumos; Vertybinis kontekstas; Vertybės; Švietimas; Education; Ethic minorities; Multiculturalism; Multiculturism; National minorities school; Valuable context; Values.

ENThe monograph examines education of ethnic minorities, when examined through aspect of idea of multicultural society idea: it examines historical retrospect of education of ethnic minorities, current status, development trends, expected future projections in the field of idea of multicultural society. It poses questions how education of ethnic minorities in Lithuania has reflected and reflects idea of multicultural society, how this idea could serve as a basis for new education strategy of ethnic minorities, focussed on development of a modern, liberal, democratic society, open to polylog of different cultures, also reflecting modern education strategy of the European Union. The monograph provides detailed concept and definitions of some of the latest terms. The first part of the monograph has analysed and introduced to the usage of educology the concept of an idea of multicultural society, and examines expression of idea of multicultural society in education of ethnic minorities. The second part establishes characteristics of expression of idea of multicultural society in education of Lithuanian ethnic minorities throughout various historic periods: in the interwar period (1918-1940), after start of the World War II, and during the German and Soviet occupations (1940-1990). The third part investigates modern state of education of Lithuanian ethnic minorities (after 1990) and development trends in the multicultural aspect. The fourth part discusses solution of education of Lithuanian ethnic minorities in the context of European educational dimensions.

ISBN:
9955095156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31445
Updated:
2021-02-10 20:00:55
Metrics:
Views: 107
Export: