Žydai, lietuviai ir holokaustas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydai, lietuviai ir holokaustas
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2002.
Pages:
477 p
Contents:
Pratarmė — „Mūsų žydeliai“: lietuviai ir žydai – kaimynai — Lietuviai ir žydai XIX a. pabaigoje — Žydas valstiečio sąmonėje — Žydai ir lietuviai miesteliuose — Žydai ir Lietuvos valstybės atsikūrimas — Tolerancijos stoka — Ekonominiai prieštaravimai — Žydai iš Vokietijos ir Lenkijos — Žydų tapatinimas su komunistais — Lietuviai ir žydai pirmuoju sovietmečiu 1940-1941 m. — „Žydiški žydai“ — Nacių Vokietijos kaimynystė — „Vokiečiai primetė lietuviams žydų šaudymą“: holokaustas Lietuvoje — Nacių žydų naikinimo taktika Lietuvoje — Žudynės „Lietūkio“ garaže — Lietuvių antisovietinio sukilimo poveikis žydų padėčiai — Lietuvos Laikinoji vyriausybė ir žydai — Antižydiška indoktrinacija — Žydų izoliacija — Žudikai ir jų motyvacija — Skerdynės — Pasmerktųjų gelbėjimas — „Opusis klausimas“: sunkus lietuvių ir žydų dialogas — Žydai ir lietuviai po 1944 metų — Supratimas apie žydų tragediją Lietuvos SSR — Vakaruose atskleidžiamas holokaustas — Oleiskis ir Olšvangas — Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas — Dialogo link — Įtariamųjų nusikaltimais bylos, dereabilitacija — Žydų nuosavybės klausimas ir kultūrinio palikimo puoselėjimas — Holokausto švietimas — Užsienyje gyvenančių Lietuvos žydų pozicija — Pastabos pabaigai — Išvados — Priedas Nr. 1. SS Brigadefiurerio F.W. Stahleckerio raportas apie operatyvinės grupės A veiklą Lietuvoje ir Latvijoje iki 1941 m. spalio 1 d. — Priedas Nr. 2. SS štandartenfiurerio K. Jägerio suvestinės žinios apie operatyvinio būrio 3 iki 1941 m. gruodžio 1 d. įvykdytas egzekucijas — Priedas Nr. 3. Knygų, skirtų Lietuvos žydų istorijai, kultūrai ir Holokaustui, leidyba Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo.
Keywords:
LT
20 amžius; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Sionizmas / Zionism; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Other Editions:
Jews, Lithuanians and the Holocaust / translated from Lithuanian by Vijolė Arbas, Edvardas Tuskenis. Vilnius : Versus aureus, 2003. 534 p
Summary / Abstract:

LTŠis darbas skirtas „opiajam klausimui“ - taip ilgokai užsienio lietuvių spaudoje vadintai lietuvių ir žydų santykių problemai, kurią sukūrė nacių Vokietijos vykdytas masinis žydų naikinimas Europoje, Lietuvoje ir dalies lietuvių talkininkavimas naciams bei dalyvavimas holokauste. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Žydai; Lietuviai; Sionizmas; Antisemitizmas; Lietuvos okupacijos; Komunistų partija; Nacionalsocializmas; Holokaustas; Kolektyvinė sąmonė; Jews; Lithuanians; Zionism; Anti-Semitism; Occupatios of Lithuania; Cummunist party; Nacionalsocialism; Holocaust; Collective consciousness.

ISBN:
5415016406; 9955961384
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57872
Updated:
2021-02-18 22:55:54
Metrics:
Views: 192
Export: