Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusai Lietuvoje ir Latvijoje: europinio, regioninio ir lokalaus identitetų sąveika
Alternative Title:
Russians in Lithuania and Latvia: the interaction of European, regional and local identities
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2011, Nr. 1/2, p. 80-110
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Rusai / Russians.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio autorė analizuoja tarptautinio mokslinio projekto, kurio metu buvo atlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai Lietuvoje ir Latvijoje, duomenis. Pagrindinis duomenų šaltinis – autorės atlikti giluminiai biografinio pobūdžio interviu su rusų informantais Vilniuje bei Baltijos socialinių mokslų instituto Rygoje pagal tą pačią metodologiją atlikti interviu su Latvijoje gyvenančiais rusais. Autorė siekia palyginti, kaip Lietuvoje ir Latvijoje gyvenantys rusai konstruoja savo europinį, regioninį ir lokalų identitetus. Straipsnyje analizuojama, kaip skirtingų kartų atstovai suvokia savo etninę kilmę, ar tapatinasi su šalimi, kurioje gyvena, ar palaiko ryšius su Rusija, ar tapatinasi su Europos Sąjunga. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad apklaustiems rusų tautybės informantams tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje yra svarbi jų etninė tapatybė. Pastebima, kad europinio, regioninio, nacionalinio ir lokalaus identitetų konstravimas yra apspręstas amžiaus grupės, laikotarpio, kada informantai imigravo į Lietuvą ar Latviją, ir gimimo vietos, t.y. ar informantas gimęs Lietuvoje ar Latvijoje, ar užsienyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etniškumas; Identitetas; Rusai Lietuvoje ir Latvijoje; Ethnicity; Identity; Russians in Lithuania and Latvia.

ENThe author analyses the data accumulated in the international collaborative research project “ENRI-East: Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union” (2008–2011). The main sources of data are in-depth biographical interviews that were conducted by the author with informants of Russian origin in Vilnius (Lithuania) and biographical interviews (applying the same methodology) conducted with Russians in Latvia by researchers of Baltic Institute of Social Sciences (Riga). The author aims to compare how informants of Russian origin in Lithuania and Latvia construct their European, regional and local identities. The author analyses how informants of different age groups perceive their ethnicity, discusses if they identify with their country of residence, what are their connections with Russia, and their perceptions of the European Union. Data analysis revealed that ethnicity and ethnic identity is important for the surveyed Russians of all age groups in both countries. It is argued that the European, regional and local identities of the Russian informants in Lithuania and Latvia vary in accordance with age, when they immigrated to their adopted country and their place of birth, that is whether they were born in Lithuania or Latvia or abroad. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79397
Updated:
2021-01-11 21:27:09
Metrics:
Views: 35    Downloads: 11
Export: