Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014.
Pages:
567 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Nacionalizmai ir etniniai konfliktai: etninių santykių realijos dabartiniame pasaulyje — Etninių santykių realijos Lietuvoje: elito politika kaip padėtį lemiantis veiksnys — Tyrimo metodologija ir duomenų rinkimo procesas: Kokybinis tyrimas: Metodo pagrindimas; Interviu klausimynas ir pasirengimas interviu; Imties sudarymas ir duomenų rinkimas; Gauti duomenys ir duomenų apdorojimas; Kiekybinis tyrimas: Metodo pagrindimas; Apklausos klausimynas; Atranka ir imties sudarymas; Duomenų rinkimas; Duomenų apdorojimas ir analizė; Spaudos turinio analizė — Mokslinės literatūros ir tyrimų apžvalga: Tapatumo sąvoka, raiška ir struktūra: Tautinis tapatumas; Pietryčių Lietuvos problematikos aspektai Lietuvos mokslinėje literatūroje. Istorinis kontekstas: Demografiniai duomenys ir tautinė Lietuvos sudėtis; Kalbiniai Pietryčių Lietuvos tyrimai; Lietuvos lenkų tapatumo formavimosi ištakos ir veiksniai; Studijos, straipsniai ir straipsnių rinkiniai, susiję su Pietryčių Lietuvos problematika, apimantys šio regiono ir Lietuvos lenkų tapatumo klausimus — Lietuvos lenkų tautinės mažumos spaudos leidinių turinio analizė: Vietovardžių rašymas lenkų kalba; Rinkimų apygardų ribų keitimas; Santykiai su Lenkija; Lietuvių kalbos mokymo programų suvienodinimas; Pavardžių rašymas lietuviškuose dokumentuose; Lenko kortos išdavimas; Kiti su Lietuvos Lenkų rinkimų akcija (LLRA) susiję politiniai aspektai; Tyrimo rezultatai — Lietuvos lenkų tautinis tapatumas: tyrimo rezultatai: Lietuvos lenkų saviidentifikacija; Tapatinimasis su Lietuva, integracija; Integracija ir ekonominis aspektas; Regioninis tapatumas; Lietuvių ir lenkų santykių vertinimas —Lietuvos lenkų politinis tapatumas: Lietuvos partinės sistemos raida; Lenkų sąjunga Lietuvoje (Związek Polaków na Litwie); Lietuvos lenkų rinkimų akcija (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie); Seimo rinkimai: 1992–1996 m. Seimas; 1996–2000 m. Seimas; 2000–2004 m. Seimas; 2004–2008 m. Seimo rinkimai; 2008–2012 m. Seimo rinkimai; 2012 Seimo rinkimai; Savivaldybių tarybų rinkimai: 1995 m. savivaldybių tarybų rinkimai; 1997 m. savivaldybių tarybų rinkimai; 2000 m. savivaldybių tarybų rinkimai; 2002 m. savivaldybių tarybų rinkimai; 2007 m. savivaldybių tarybų rinkimai; 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimai; Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai: 2009 m. prezidento rinkimai; Europarlamento rinkimai: 2004 m. Europarlamento rinkimai; 2009 m. Europarlamento rinkimai; Tyrimo rezultatai: Domėjimasis politika; Rinkimų svarba; LLRA veiklos vertinimas; LLRA palaikymo motyvai; Koalicija su Rusų aljansu; Parama kitoms Lietuvos partijoms; Pasitikėjimas Lietuvos institucijomis — Išvados — Badania dot. Tożsamości polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Studium naukowe — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Integracija / Integration; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTMykolo Romerio universiteto Politikos mokslų institutas įgyvendino Lietuvos Mokslų Tarybos finansuotą 2 metų trukmės projektą „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas“. Tyrimas susidėjo iš kokybinio ir kiekybinio tyrimo, kurio metu nustatyti Lietuvos lenkų tapatumo elementai ir jų statistinis paplitimas ir geografinis pasiskirstymas. Studijos autoriai taip pat atliko Lietuvos lenkų spaudos analizę, kuria siekta nustatyti, koks naratyvas yra formuojamas. Taip pat yra apžvelgiama pasaulinė tautinių mažumų problematika. Šios studijos tikslas yra giliau ir išsamiau ištirti Lietuvos lenkų tautinį ir politinį tapatumą ir sudaryti teorines (mokslines) prielaidas lietuvių-lenkų santykių gerinimui. Studija yra parengta lietuvių ir lenkų kalbomis. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9789955196747
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96074
Updated:
2023-09-01 16:35:31
Metrics:
Views: 55    Downloads: 15
Export: