Tautinių mažumų nedarbas bei jo mažinimo prielaidos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinių mažumų nedarbas bei jo mažinimo prielaidos Lietuvoje
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2007, t. 18, Nr. 4, p. 23-36
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Nedarbas / Unemployment; Pasiūla ir paklausa. Tiekimas / Supply and demand; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjama Lietuvos tautinių mažumų atstovų padėtis šalies darbo rinkoje, integracijos į ją galimybės. Analizė pagrįsta sociologine nedirbančių tautinių mažumų atstovų apklausa, atlikta 2006 m. įgyvendinant EQUAL projektą „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“. Empirinis tyrimas leido nustatyti pagrindines tiriamosios grupės neįsidarbinimo priežastis bei įvertinti jos perspektyvas įsitraukti į darbo rinką. Atskleistos kai kurios savitosios nelietuvių problemos, apsunkinančios jų galimybes įsidarbinti, bei taikliau numatytos pagrindinės jų integracijos į darbo rinką kryptys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinės mažumos; Nedarbas; Darbo jėgos pasiūla ir paklausa; Teritorinis mobilumas; Profesinis pasirengimas; National minorities; Unemployment; Supply and demand of labour force; Teritorial mobility; Professional training.

ENThe situation of national minorities in labour market and possibilities of their integration into it are analysed in the article. The analysis is basedon the survey of the representatives of national minorities. The survey wasper formedin 2006 within the EQUAL project “The establishment and testing of the support mechanism for the integration of national minorities into labour market”. The empirical survey allowed to assess the main reasons for unemployment and to evaluate the labour market prospects for national minorities. At the same time, the survey enabled to identify some specific problem sofnon-Lithuanians, which hamper the irpossibilities to find the job as wellas to design the basic guidelines for the integration of national minorities into the labour market. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11865
Updated:
2020-12-03 20:34:54
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: