Dimensions of social integration: appraisal of theoretical approaches

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dimensions of social integration: appraisal of theoretical approaches
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2004, 2003, p. 96-108
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Integracija / Integration; Socialinė politika / Social policy; Socialinis aktyvumas / Social activity.
Summary / Abstract:

LTAsmenų socialinė integracija tampa vis aktualesnė globalizacijos pokyčius patiriančioje visuomenėje. Įvairios etninės grupės, egzistuojančios visuomenėje, susiduria su dar didesniais integracijos iššūkiais. Straipsnyje siekiama atskleisti, kaip integracijos koncepcijos gali padėti suprasti etninius procesus formuojantis naujai gyvenimo kokybei. Straipsnyje yra nuosekliai pristatomos įvairios koncepcijos, susijusios su socialinės integracijos, socialinio dalyvavimo, socialinės atskirties ir socialinio kapitalo sąvokomis. Straipsnyje pristatant įvairias socialinės integracijos strategijas yra naudojamos net tik teorinės studijos, bet ir empirinių tyrimų duomenys. Atliekamo tyrimo tikslas yra padėti teorinius pagrindus tolimesniems socialinės integracijos empiriniams tyrimams. Apibendrinant autorė pateikia galimus empirinių tyrimų indikatorius, kurie padėtų įvertinti socialinės integracijos, atskirties ir kapitalo reiškinius: dalyvavimas ir įsitraukimas į socialinę, politinę veiklą; pasitikėjimas bendruomene; politinis pasitikėjimas; tolerancija, optimistinis nusiteikimas ir ateities perspektyvų vertinimas. Akcentuojama, jog socialinės integracijos pakankamumo įvertinimui gali būti panaudoti būtent nurodyti, socialinį kapitalą apibūdinantys, kriterijai. Teigiama, jog šių indikatorių ištyrimas etniniu pagrindu, įvertinus tiek tautinių mažumų, tiek daugumų skirtumus ir panašumus, gali padėti atskleisti jų tarpusavio santykių balanso problematiką ir net įtakoti atitinkamus politinius sprendimus.Reikšminiai žodžiai: Etninės mažumos; Etninės studijos; Integracija; Socialinis dalyvavimas; Socialinis kapitalas; Socialinė integracija; Teoriniai požiūriai; Ethnic minorities; Ethnic studies, integration; Social capital; Social integration; Social participation; Theoratical approaches.

ENThis paper focuses on the main theoretical points of the concepts of social integration, social participation, social exclusion, and social capital. They cover determinants that condition a certain position in the social environment, as well as possible resources that determine different integration strategies or adaptation routes in different groups. I consider them in the context of ethnic studies and the social and cultural status of ethnic minority groups in particular and highlight their relevance for developing empirical research. References to various social stud­ies and research are used to illustrate analytical methods and their empirical implications. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35381
Updated:
2016-12-10 00:02:45
Metrics:
Views: 36
Export: