Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
437 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Frazeologija; Etnolingvistika; Mitonimai.
EN
Phraseological units; Ethnolinguistics; Mythological names.
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje tarminė frazeologija analizuojama etnolingvistiniu aspektu. Knyga skiriama vienai tarminių frazeologizmų grupei, kuri tiriama atsižvelgiant į plačiai suprantamą liaudies kultūros kontekstą. Darbo objektas – tradiciniai posakiai su mitinių būtybių pavadinimais. Šiuose frazeologizmuose minimi įvairūs su mitiniu pasauliu susiję daiktai ar reiškiniai. Knygoje nagrinėjamuose frazeologizmuose pasitaikę mitonimai skirtini į dvi dideles grupes: 1) tradicinio folkloro personažų pavadinimus, 2) tautosakos tekstams ir kitoms liaudies kultūros apraiškoms būdingus biblinių personažų ar kitokių su religija susijusių veikėjų pavadinimus. Knygoje apsiribojama tais tradiciniais posakiais, į kuriuos drauge su mitonimais įeina įvairių tikrovės realijų pavadinimai. Šie frazeologizmai sudaro kelias leksines-semantines grupes: 1) frazeologizmus, susijusius su mitinių būtybių vartojamais socialinės sferos daiktais; 2) posakius, kuriuose minimos šių būtybių vidinės arba išorinės kūno dalys; 3) frazeologinius junginius, kuriuose minimi vienaip ar kitaip su mitologiniais personažais susiję naminiai ar laukiniai gyvūnai; 4 ) frazeologizmus, į kurių sudėtį įeina panašias funkcijas atliekančių augalų pavadinimai; 5) įvairius tradicinius posakius, kuriuose minimi su mitinėmis būtybėmis susiję negyvosios gamtos daiktai bei reiškiniai. Šių grupių apimtis ar pobūdis ir nulėmė knygos sandarą. Pirmųjų dviejų grupių, kurios yra itin gausios ir spalvingos, posakiams skirta po kelis skyrius, likusiųjų grupių frazeologizmams – po vieną skyrių.

ENThe book analyses dialectal phraseology from the ethnolinguistic aspect. It focuses on one group of dialectal phraseological units which is analysed with regard to a widely understood context of folk culture. The object of the study is traditional sayings with the names of mythic creatures. These phraseological units contain various objects or phenomena related to the mythic world. Mythonyms contained in phraseological units analysed in this book are divided into two large groups: 1) the names of traditional folklore characters; 2) the names of biblical characters or other religion related characters typical of folklore texts and other manifestations of folk culture. The book is limited to those traditional sayings which in addition to mythonyms contain the names of various realia. These phraseological units make several lexical-semantic groups: 1) phraseological units related to the objects of social sphere used by mythic creatures; 2) sayings that contain the names of internal or external body parts of these creatures; 3) phraseological combinations that contain the names of livestock, poultry or game related to mythic characters in some way; 4) phraseological units that contain the names of plants which perform similar functions; 5) various traditional sayings that contain the names of inanimate objects or phenomena related to mythic characters. The scope or nature of these groups determine the structure of the book. Several chapters are dedicated to the sayings from the first two groups which are particularly abundant and varied, and the phraseological units of the remaining groups are analysed in a single chapter each.

ISBN:
9789955335542
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24760
Updated:
2013-04-28 20:36:54
Metrics:
Views: 22
Export: