Lietuvių kalbos prieveiksmiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos prieveiksmiai
Editors:
  • Valiulytė, Elena, sudarymas, įvadas [com, aui]
  • Andriukaitienė, Irena, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2000.
Pages:
XXXIII, 429 p
Series:
Kalbos ugdymo programa
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Kalbininkas Kazys Ulvydas / Vytautas Ambrazas, Elena Valiulytė — Prieveiksmis — Prieveiksmio reikšminiai skyriai: Būdo prieveiksmiai; Vietos prieveiksmiai; Laiko prieveiksmiai; Priežasties ir tikslo prieveiksmiai — Prieveiksmių laipsniavimas: Aukštesnysis laipsnis; Aukštėlesnysis laipsnis; Aukščiausiasis laipsnis; Visų aukščiausiasis laipsnis — Priesagos -(i)ai prieveiksmiai: Priesagos -(i)ai prieveiksmių reikšmė ir vartojimas; Priesagos -(i)ai prieveiksmių daryba — Priesagos -yn prieveiksmiai: Priesagos -yn prieveiksmių reikšmė ir vartojimas; Priesagos -yn prieveiksmių daryba — Linksnių prieveiksmėjimas — Vienaskaitos vardininko kilmės prieveiksmiai — Vienaskaitos kilmininko prieveiksmėjimas ir prieveiksmiai su formantais — -(i)o, -(i)os, -ės dabartinėje lietuvių kalboje — Vienaskaitos naudininko prieveiksmėjimas ir prieveiksmiai su formantais -(i)ui, -i lietuvių kalboje — Dėl vienaskaitos galininko prieveiksmėjimo dabartinėje lietuvių kalboje: Įvardinis + daiktavardinis dėmuo; Būdvardinis + skaitvardinis dėmuo; Skaitvardinis + daiktavardinis dėmuo; Daiktavardis ar prieveiksmis + daiktavardis — Vienaskaitos įnagininko kilmės prieveiksmiai dabartinėje lietuvių kalboje — Daugiskaitos įnagininko kilmės prieveiksmių semantikos bruožai — Vienaskaitos vietininkų prieveiksmėjimo klausimu: Esamasis vidaus vietininkas (inesyvas); Einamasis vidaus vietininkas (iliatyvas); Esamasis pašalio vietininkas (adesyvas); Einamasis pašalio vietininkas (aliatyvas) — Iš lietuvių kalbos prieveiksmio tyrinėjimų: Paprastieji daugiskaitos įnagininko prieveiksmiai su -ais; Prieveiksmiai su -(i)uoju, -(i)ąja; Asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų veiksmažodžio formų kilmės prieveiksmiai —Nekaitomosios kalbos dalys pirmosiose lietuvių kalbos gramatikose: D. Kleino „Grammatika Litvanica“; K. Sapūno ir T. Šulco .„Compendium Grammaticae Lithvanicae“; F. Haacko „Anhang einer kurtzgefassten Litthauischen Grammatik“; P. F. Ruigio „Anfangsgründe einer Littauischen Grammatik“; G. Ostermeyerio „Neue Littauische Grammatik“; K. G. Milkaus „Anfangs-Gründe einer Littauischen Sprach-Lehre“ — Sutrumpinimai — Kazio Ulvydo bibliografija / Irena Andriukaitienė — Prieveiksmių rodyklė.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos istorija / Language history.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro trys dalys. Pirmiausia pateikiamas „Prieveiksmio“ skyrius (iš „Lietuvių kalbos gramatikos“, t. 2,1971, p. 425-542), apimantis bendruosius dalykus, taip pat reikšminę prieveiksmių klasifikaciją, prieveiksmių laipsniavimą ir prieveiksmius su formantais -ai, ir -yn. Antrą, didžiausią, knygos dalį sudaro straipsniai apie linksnių prieveiksmėjimą bei linksnių kilmės prieveiksmius. Šie straipsniai sudėti ne chronologine, o linksnių eilės tvarka: pradedama vardininku ir baigiama vietininku. Trečioje dalyje dedamas labai išsamus straipsnis apie nekaitomąsias kalbos dalis, tarp jų ir prieveiksmį, senosiose lietuvių kalbos gramatikose, parašytose kitomis kalbomis - pradedama Danieliumi Kleinu (1653) ir baigiama Kristijonu Gotlibu Milkumi (1880). Toliau pridedama bendras šaltinių sutrumpinimų sąrašas, Kazio Ulvydo bibliografija (1995 m. ji buvo išleista atskirai, o dabar papildyta vėlesnėmis publikacijomis) ir prieveiksmių rodyklė. Tekstai pateikiami autentiški. Pataisytos pastebėtos korektūros klaidos ar aiškūs apsirikimai, taip pat viena kita redakcinė smulkmena. Suvienodinta tik keletas rašybos dalykų atsižvelgiant į pakeitimus, pateiktus „Lietuvių kalbos rašyboje ir skyryboje“ (1992).Reikšminiai žodžiai: Prieveiksmis; Gramatika; Kalbos istorija; Adverb; Grammar; History of Lithuanian language.

ENThe book consists of three parts. The chapter “Adverb” (source: “Lietuvių kalbos gramatika” [“Lithuanian Grammar”], vol. 2,1971, p. 425–542), dealing with general issues, classification of adverbs by meaning, adverb comparison and adverbs with formants -ai, ir –yn, is presented first. The second, the largest part of the book consists of articles about adverbialisation of cases and adverbs of case origin. These articles are provided in the sequence of cases rather than a chronological order: from the nominative to the locative case. The third part contains a very detailed article about uninflected parts of speech, including the adverb, in the old grammars of the Lithuanian language written in two languages – from Daniel Klein (1653) to Christian Gottlieb Mielche (1880). A general list of source abbreviations, Kazys Ulvydas’s biography (it was published separately in 1995, and now is supplemented with later publications) and the adverb index are provided at the end. The texts are authentic. Detected spelling mistakes or clear lapses were corrected, as well as a few proof-reading details. Only several spelling-related issues were aligned taking into account the changes provided in “Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba” [“Spelling and Punctuation of the Lithuanian Language”] (1992).

ISBN:
5420014653
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18933
Updated:
2020-11-05 20:54:16
Metrics:
Views: 246
Export: