Kurmaičių mikroregionas ankstyvajame ir senajame geležies amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kurmaičių mikroregionas ankstyvajame ir senajame geležies amžiuje
Alternative Title:
Kurmaičiai microregion in the Early and Roman Iron Age
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2012, t. 38, p. 107-120
Keywords:
LT
Geležies amžius / Iron Age; Gyvenamoji ir ūkinė zona; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Senasis geležies amžius.
EN
Early Iron Age; Kurmaičiai microregion; Residential-economical zone; Roman Iron Age.
Summary / Abstract:

LT2008-2010 m. buvo vykdomas projektas „Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis (ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS)". Vienas iš šio projekto tikslų - rekonstruoti archeologinius paminklus palikusių bendruomenių gyvensenos modelius, kai kuriuos pasaulėžiūros bruožus ir ištirti gyvenamųjų ir ūkinių bei laidojimo ir kulto objektų tarpusavio ryšius. Straipsnyje pateikiami Kurmaičių mikroregiono, esančio į Š nuo Kretingos miesto, Akmenos baseine, archeologiniai duomenys ir jų interpretacijos. Šiame mikroregione archeologiniai žvalgymai ir kasinėjimai pradėti dar prieš II pasaulinį karų. Jų metu ir atsitiktinai rasta įvairių laikotarpių archeologinių objektų. Darbe daugiausia dėmesio skiriama ankstyvojo ir senojo geležies amžiaus paminklams. Išanalizavus archeologinių paminklų paplitimų, pastebėti tam tikri dėsningumai. Išskirtos trys bendruomenės, kurios savo teritorijas buvo padalinusios į dvi pagrindines zonas: gyvenamųjų ir ūkinę bei laidojimo ir ritualinę. Šias zonas vienų nuo kitos skyrė Akmenos upė. [Iš leidinio]

ENIn 2008-2010 the scientific research project "Tne Development of the Landscape according to the Data of Archaeology and Natural Sciences (ARCHAEOLANDSCAPE)" was carried out. One of the projects aims was the reconstruction of the lifestyle models and some ideological features of the communities, and to explore relationships between different types (settlements, burials, etc.) of archaeological sites. This paper presents archaeological evidence from the Kurmaičiai microregion, located N of Kretinga town in the Akmena River basin, and their interpretations. Archaeological surveys and excavations of the microregion started before World War II. They have revealed various archaeological objects of different periods, and some were also found accidentally. This paper focuses on archaeological objects dating back to the Early Iron Age and the Roman Iron Age. The examination of the distribution of archaeological monuments has disclosed certain regularities. Three communities were distinguished in the microregion. They had divided their territories into two dichotomic zones: residential- economical and burial-ritual. These zones were separated by the Akmena River. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51904
Updated:
2018-12-17 13:30:44
Metrics:
Views: 27    Downloads: 15
Export: