Seniai pamesta, iš naujo atrasta: Šliktinės lobiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seniai pamesta, iš naujo atrasta: Šliktinės lobiai
Alternative Title:
Long lost and found again: the Šliktinė hoards
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2013, t. 39, p. 285-308
Keywords:
LT
Šliktinės lobiai; Vėlyvasis geležies amžius; Karo grobio/triumfo aukos; Aukojimo vieta.
EN
Šliktinė hoards; Late Iron Age; War booty sacrifices; Sacrificial site.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos dviejų geležies amžiaus lobių, aptiktų Skuodo r., Šliktinės kaime, radimo aplinkybės. Šie atsitiktinai rasti, menkai tyrinėti ir istoriografijoje fragmentiškai minimi lobiai siejami su aukojimo vandenyje ritualu, o jų radimvietė tyrinėtojų vadinama aukojimo vieta. Lobiai yra išblaškyti po skirtingus Lietuvos muziejus, dalis dirbinių yra dingę, tad straipsnyje analizuojama archyvinė medžiaga ir šaltiniai, galintys padėti atkurti dirbinių padėtį žemėje, jų radimo ir dingimo aplinkybes. Atkūrus lobių radimo aplinkybes ir jas susiejus su Skuodo ir Šiaulių „Aušros" muziejuose saugomais radiniais, kildinamais iš Mikytų (Notėnų sen., Skuodo r.) piliakalnio ir Barstyčių (Barstyčių sen., Skuodo r.) miestelio, buvo prieita prie išvados, kad minėtuose muziejuose saugomi radiniai yra Šliktinės lobių dalis. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the circumstances of the discovery of two Iron Age hoards discovered in Šliktinė village (Skuodas District). These hoards, which were found by chance, were poorly investigated, mid have been fragmentally mentioned in historiography, are connected with a water sacrifice ritual, and investigators call their find spot a sacrificial site. The hoards are scattered around various Lithuanian museums and some of the artefacts have disappeared and so the article analyses those archival materials and sources, which are able to help recreate the artefacts'positions in the ground and the circumstances of their discovery and disappearance. After recreating the circumstances of the discovery of the hoards and connecting them with the finds preserved in Skuodas and Šiauliai "Aušra" Museums that supposedly came from Mikytai hillfort (Notėnai Municipality, Skuodas District) and the town of Barstyčiai (Barstyčiai Municipality, Skuodas District), the conclusion was reached that the finds preserved in the aforementioned museums are part of the Šliktinė hoards. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51930
Updated:
2018-12-17 13:38:23
Metrics:
Views: 34    Downloads: 15
Export: