Литовские песни : образ другого берега

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Литовские песни: образ другого берега
Keywords:
LT
Liaudies dainos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti lietuvių dainose gausių persikėlimo į kitą krantą motyvų prasmę ir jų ryšį su vestuvių apeigomis. Persikėlimas per gilius ir tamsius vandenis dainose iškyla kaip rimtas išbandymas, primenantis iniciacijų ritualinę praktiką. Analizuojami labai artimų savo reikšme motyvų sklaida: mergelė visada išteka už jūrų marių; mergelė į kitą krantą keliama laivu; ji eina per specialiai vestuvėms pastatytą tiltą (lieptą). Nekyla abejonių, jog pati vestuvinė persikėlimo į kitą krantą idėja yra atėjusi iš idėjinio perėjimo ritualų lobyno ir turi daugybę sąsajų su iniciacijų bei laidotuvių ritualais. Pats neva realus persikėlimas į kitą krantą lietuvių dainose yra tipologiškai universali perėjimų ritualų dvasia tarpusi vedybų metafora, turinti ir kitose poetinėse tradicijose (ypač slavų) semantinio lygmens atitikmenis. Kitas krantas kaip vedybų metafora davė impulsą dar ryškiau aktualizuoti ir sustiprinti vedybų ritualinį dramatiškumą, kurį ir šiaip galima laikyti pagrindiniu lietuvių dainų siužetiniu leitmotyvu. Štai dėl ko šiose dainose kėlimasis į kitą krantą iškyla ne vien kaip itin patvarus kultūrinis imperatyvas, bet kartu ir kaip drama, kaip įspūdingai pasakojama ritualinės vaizduotės kuriama vedybų metaistorija. Ji verčia dar kartą įsitikinti, jog dainų diskursas yra pakankamai patikima perėjimo ritualų idėjų saugykla, jog čia, kaip, pavyzdžiui, ir viduramžių poetikoje, akivaizdi ideologijos pirmenybė istorijos atžvilgiu, kyla net pavojus, kad materialiomis bus palaikytos ritualinės vaizduotės realijos. [Iš leidinio]

ENThe article aims to define essence of motives depicting crossing the river and their relation with wedding ceremony. Crossing deep and dark waters in a song means serious test, like ritual practice of initiation. Spread of motives close in terms of their meaning is analysed: a girl gets married beyond the seas; a girl is taken to another coast by boat; she goes down a special wedding bridge. It is no doubt that the idea itself of crossing the river came from treasury of ideological transit ritual and is closely linked burial and initiation rituals. Professedly real motive of crossing the river in Lithuanian songs is typologically universal spirit of rituals turned into metaphor of wedding and having similarities of semantic level in other poetic traditions (especially Slavonic). Another coast as metaphor of wedding gave an incentive to even more sharply to actualize and to emphasize ritual dramatisation of wedding, which may in general be the main motive of Lithuanian songs. What is why crossing the river in these songs is displayed not only as especially steady cultural imperative, but also as drama how spectacular is wedding meta-history being disclosed by ritual imagination. It makes to believe that songs discourse is reliable storage place for ritual ideas of transit, that here as in poetics of middle ages priority of ideology is evident in terms of history even a danger arises that realities of ritual imagination will be considered as materials ones.

ISBN:
5020264172
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2123
Updated:
2017-03-01 19:46:16
Metrics:
Views: 9
Export: