Interpreting the East Lithuanian barrow culture

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interpreting the East Lithuanian barrow culture
Keywords:
LT
13 amžius; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Rytų Lietuvos pilkapių kultūros (III a. pradžia – XIII a. pabaiga) kilmė ir raida. Šios kultūros istorija pateikia socialinių ir religinių procesų pavyzdžių, o tyrinėtojai susiduria su sunkumais interpretuojant jos kilmę ir vystymąsi. Pilkapių su akmenų konstrukcijomis pasirodymas Suvalkų regione ir rytų Lietuvoje III a. greičiausiai susiję su tokiais pačiais procesais, vykusiais Polesėje ir dešiniakrantėje Mozūrijoje (Wilebarko kultūros teritorijoje). Pirmasis Rytų Lietuvos pilkapių kultūros etapas (III-V a.) išskiriamas pagal griautinių kapų paplitimą. Nauji socialiniai ir kultūriniai procesai Rytų Lietuvoje V a. viduryje susiję su ryškiais kultūriniais pokyčiais, vykusiais Vakarų ir Centrinėje Europoje. Kai kurių tyrinėtojų nuomone, mirusiųjų deginimo paprotys galėjo pasiekti Rytų Lietuvą iš Dniepro apylinkių ar kitų rytinių baltų regionų. Straipsnio autoriaus manymu, šis procesas geografiniu požiūriu nebuvo vieningas. Kai kuriose teritorijose karių kapai žymėjo griautinio laidojimo etapo pabaigą, kitose – ilgo kremacijos periodo pradžią. Aptikta tiek V-VI a. griautinių, tiek degintinių vyrų kapų su turtingomis įkapėmis kompleksų.Reikšminiai žodžiai: Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Kapai.

ENThe article deals with the origin and development of the culture of barrows in Eastern Lithuania (early 3rd – late 13th centuries). The history of this culture provides with examples of social and religious processes, whereas researchers face difficulties while trying to interpret its origin and further development. The emergence of barrows with stone constructions in the Region of Suvalkiai and Eastern Lithuania in the 3rd century is most probably related to the same processes in Polesė and the right bank Mazury (Wielbark Culture territory). The first stage of the barrow culture of Eastern Lithuania (3rd-5th centuries) is characterised by the prevalence of destroyed graves. New social and cultural processes in Eastern Lithuania in the middle of the 5th century are related to significant cultural changes in Western and Central Europe. As some researchers suppose, the custom to burn the deceased could reach Lithuania from the surroundings of Dnieper or other regions inhabited by Eastern Balts. According to the author of the article, this process was not coherent in terms of geography. Some territories had their graves indicating the end of the period of skeletal graves, whereas the graves discovered in other territories marked the beginning of the long period of cremation practices. Archaeologists have discovered quite a number of 5th – 6th century skeleton graves as well as graves of cremated people with rich shrouds and other articles.

ISBN:
9985503848
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3525
Updated:
2020-11-09 20:33:32
Metrics:
Views: 56    Downloads: 5
Export: