Penkios neskelbtos XVII–XVIII amžiaus lietuviškos LDK priesaikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Penkios neskelbtos XVII–XVIII amžiaus lietuviškos LDK priesaikos
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2004, t. 6, p. 289-298
Keywords:
LT
Archyvai; Kultūros paveldas; LDK; Lietuviškos priesaikos; Priesaika; Rankraštiniai dokumentai; Rankraščiai; Raštija; Teismas; 17 amžius; 18 amžius.
EN
17th century; 18th century; Archive; Cultural heritage; Law; Lithuanian judicial oath of GDL; Manuscript dokuments; Manuscripts; Swear; Writing.
Summary / Abstract:

LTDidžiąją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės dalį sudarė "nebylioji dauguma" - valstiečių luomas. Etnografinės Lietuvos valstiečiai kalbėjo lietuviškai. Liudydami teismuose jie dažnai prisiekdavo lietuvių kalba. Tokių raštu fiksuotų priesaikų randama ir dvarų archyvuose. Tėra žinoma išlikusių kelių dešimčių lietuviškų priesaikų tekstų, paskelbtų mokslo leidiniuose. Vis dėlto jų yra nemažai tarp teismų ir ūkinės archyvų medžiagos, tik jos aptinkamos dažniausiai atsitiktinai. Kalbininkams ar kultūros istorikams šis unikalus šaltinis yra aktualus ir svarbus. Kiekvienos priesaikos turinys tiek faktiniu, tiek teoriniu požiūriu unikalus. Straipsnyje analizuojamos ir charakterizuojamos bei pirmą kartą skelbiamos penkios LDK lietuviškos priesaikos iš Ukmergės pilies teismo, Vilniaus vaivadijos žemės teismo, Ukmergės kompromisinio teismo knygų ir Žemaitijos dvarų dokumentų. Priesaikų tekstai rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Straipsnis iliustruotas originaliųjų dokumentų vaizdais. Rankraščiai saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje ir Lietuvos valstybės istorijos archyve.

ENThe bulk of society in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) consisted of the "silent majority" - the peasants. The peasants of ethnographic Lithuania spoke Lithuanian. When testifying before the courts, they often took oath in Lithuanian. Such oaths, recorded in writing, have also been found in estate archives. There are only a few dozen texts of Lithuanian oaths known, which have been published in scientific journals. There is nevertheless quite a lot of material between court and business archives - it is just usually found accidentally. This unique source is relevant and important for linguists and cultural historians. The content of each oath is unique from both a factual and theoretical viewpoint. Five Lithuanian GDL oaths from the Ukmergė Castle Court, the Vilnius Voivodeship land court, the books of the Ukmergė court of arbitration, and the documents of Samogitian estates are analysed, characterized, and published for the first time in the article. The texts of the oaths are in Russian, Polish and Lithuanian. The article is illustrated with images from the original documents. The manuscripts are safeguarded at the Manuscript Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences and the Lithuanian State Historical Archives.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19999
Updated:
2018-12-17 11:24:09
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: