Teisės terminijos padėtis Lietuvoje 1918-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės terminijos padėtis Lietuvoje 1918-1940 metais
Alternative Title:
State of the terminology of law in Lithuanian in 1918-1940
In the Journal:
Terminologija. 2001, 8, p. 76-94
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusų kalba / Russian language; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės istorija / History of law; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTPirmaisiais nepriklausomybės metais buvo aktyviai imtasi lietuviškų teisės terminų kūrimo, imtasi rengti ir teisės terminų žodyną. Yra išlikęs 120 psl. rankraštinis rusų-lietuvių kalbų „Teisės terminų ir kitų reikalingų teismams žodžių žodynėlio projektas“, kuriame pateikta apie 5500 lietuviškų terminų atitikmenų. Teisės terminų kūrimuisi ir stabilumui įtakos turėjo 1921 m. sudaryta Terminologijos komisija, parengusi teisės terminų sąrašą, kuris padėjo įsitvirtinti tokiems svarbiems terminams kaip byla, teismo byla, kaltinimas, kaltintojas, kaltinamasis, teisiamasis, pareiškimas ir kt. Kartu buvo pasiūlyta nemažai terminų variantų: baudžiamoji byla, civilinė byla, ieškinys, skundas, atsakovas, skundžiamasis, apskųstasis, liudytojo rodymas, parodymas, liudijimas. Siekiant įvertinti ir papildyti naujais jau vartojamus teisės terminus 1939 m. buvo sudaryta Terminologinė komisija, kuri svarstė tuomet aktualius civilinės teisės terminus. Svarbus vaidmuo teko ir universiteto Teisių fakultetui, kuris lietuviškai terminijai diegti yra išleidęs nemažai lietuviškų mokomųjų priemonių. Didžiausias paskutiniųjų nepriklausomybės metų teisės terminijos terminų sąrašas – 1941 m. datuojamas 61 psl. mašinraštis, kuriame pateikti teisės terminai lietuvių ir rusų kalbomis, iš viso apie 2000 terminų. Iš jų nemažai pasiekė šias dienas: išteisinamasis sprendimas, nusikaltimo įrankis, vaiko įteisinimas, kaltinamoji prokuroro kalba, melagingas liudijimas, įstatymo nuostatas, lygtinis nuteisimas, patariamasis balsas, kardomoji priemonė, sunkinanti aplinkybė, taikos sutartis, parengtinis tardymas.Reikšminiai žodžiai: Civilinis kodeksas; Lietuvos teisės istorija; Profesinė terminologija; Teisiniai dokumentai; Teisės terminija; Teisės terminijos norminimas; Terminas; Terminologijos komisija; Terminų kodifikacija; Terminų kūrimas; Terminų sąrašas; Civil code; History of Lithuanian law; Judicial terminology; Law documents; List of terms; Professional terminology; Standardization of judicial terminology; Standartization of terms; Term creation; Terminological commision; Terminology of law.

ENAfter the declaration of independence in 1918 Lithuanian language for the first time got into the fields of government of state and other fields of the public life. The need for the Lithuanian terminology of law arose and terms were created. This article gives an overview of various works (1918-1940) which dealt with the creation and standardisation of the terminology of law. Probably for the first time the manuscript of the dictionary of law (1920) is more widely introduced. Quite a lot of attention is given to activities of the standardisation of the terminology of law which was performed in an organised way - merits of the Terminological commis­sion at the Ministry of Education (1921-1926) and Terminological commission of the State Council (1939-1940) are described. Various data about terminology of law from the press of that time is presented. This article also introduces with the typewriting copy of the list of terms of law which is kept in the Department of manuscripts of the Martynas Mažvydas National Library. Possible authors and sources of the first published dictionary of law ("Teisinių terminų žodynas" compiled by A. Žiurlys. Vilnius, 1954), which could have been concealed are mentioned. The aim of this article is to emphasize that the foundations of the Lithuanian terminology of law were laid in 1918-1940. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36690
Updated:
2018-12-17 10:55:00
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: