XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas : (apie 10 000 žodžių)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. lietuviškų raštų atrankinis žodynas: (apie 10 000 žodžių)
Alternative Title:
Selective Dictionary of the Lithuanian Writings of the 16th-17th c
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004.
Pages:
572 p
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Semantika / Semantics.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTŽodyne aiškinami XVI–XVII a. raštuose randami, bet dabartinėje kalboje nevartojami žodžiai bei jų reikšmės. Į atrankinį žodyną sudėti leksikos, žodžių darybos ir reikšmės archaizmai bei istorizmai, skoliniai, plačiau nevartojami dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje. Į jį taip pat įtraukti ano meto autorių sukurti naujadarai, neišlikę mūsų laikų bendrinės kalbos vartosenoje. Atrankinis žodynas gali būti naudingas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams bei dėstytojams, rašytojams, savo kūriniuose vaizduojantiems senosios epochos lietuvių gyvenimą, istorikams ir apskritai mokslo ir kultūros darbuotojams, susiduriantiems savo veikloje su senaisiais raštais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atrankinis žodynas; Lietuviška raštija; Leksika; Žodžio reikšmė; Antraštynas; Antraštinis žodis; Archaizmai; Istorizmas.

ENThe dictionary explains words and meanings of the words that are found in the writings of the 16th-17th c. but are not used in modern language. Archaisms and historicisms of lexis, word formation and meaning as well as loanwords that are not widely used in modern standard Lithuanian are included in the dictionary. It also contains neologisms introduced by the authors of the time but that have not survived in the present usage of standard language. The selective dictionary may be useful to school and university teachers of the Lithuanian language and literature as well as writers who portray the Lithuanian life of the ancient epoch in their works, historians and science and culture workers in general who encounter the old writings in their activity.

ISBN:
5420015420
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/617
Updated:
2016-09-25 10:20:26
Metrics:
Views: 116
Export: