Terminizacija: semantiniai dariniai ir vertiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminizacija: semantiniai dariniai ir vertiniai
Alternative Title:
Terminologisation: semantic formations and calques
In the Book:
Vėliau paskelbta leidinyje: Terminologija. Terminografija. Terminija / Angelė Kaulakienė. Vilnius: Technika, 2014
In the Journal:
Terminologija. 2001, 8, p. 28-33
Keywords:
LT
Kompiuterijos terminai; Semantiniai dariniai; Semantiniai vertiniai; Semantinė derivacija; Semantinės kalkės; Terminizacija; Terminologija; Terminologizacija; Transemantizacija; Transerminologizuoti sociologijos terminai; Transterminizacija.
EN
Computer terms; Semantic calques; Semantic derivation; Semantic formations; Terminologisation; Terminology; Transemantisation; Transterminologisation; Transterminologised terms of sociology.
Summary / Abstract:

LTTerminizacija yra dvilypis procesas: vienu atveju terminizuojami bendrinės kalbos ir tarmių žodžiai, o kitu atveju – gretimų sričių terminai. Tokiu atveju darybos akto rezultatas – nauja to paties žodžio reikšmė, semantinis darinys. Kai svetimkalbės sememos pavadinamos savomis leksemomis atsiranda semantiniai vertiniai. Tokių svetimkalbių sememų pasirinkimą lemia kontaktuojančių kalbų žodžių semantikos modelių panašumai ir skirtumai. Semantinių darinių ir vertinių spartų plitimą terminijoje galima paaiškinti nuolatine terminijos kaita, naujų sąvokų poreikiu. Jei nebūtų semantinės derivacijos ir vertybos, tektų sudarinėti daugybę vis naujų kalbos vienetų. Norint imtis semantinių vertinių norminimo, reikia pirmiausia eiti nuo sąvokos ir savos leksinės semantinės paradigmos apimties sudarant terminą – semantinį darinį ar verčiant semantinį vertinį, bet ne atvirkščiai, kaip dažnai daroma, kai einama nuo kitakalbio termino semantikos, perkeliant ją lietuviškam terminui nepaisant jo semantinės motyvacijos. Straipsnyje nagrinėjami kompiuterijos ir informatikos srityje paplitę transemantizuoti terminai paveldėti, paveldėjimas, karta, šeima ir jų semantinė motyvacija. Panašius terminus galima aptikti ir kitų kalbų kompiuterijos žodynuose. Tai rodo, kad šios terminų mikrosistemos narius galima laikyti tarptautiniais semantiniais vertiniais. Juos verčiant einama nuo kitakalbio žodžio semantikos ir ji perkeliama lietuviškam žodžiui. Remiantis šia tendencija kartą, šeimą, paveldėjimą, paveldimumą, kaip kompiuterijos terminus, tikslinga įtraukti į bendrinės lietuvių kalbos žodyną.

ENTerminologisation is a two-fold process: in some cases standard language words and dialect words are being terminologised and in other cases this happens to terms of adjacent fields. The name is usually transferred when on the basis of one meaning of the word another meaning is created. Such meaning is a semantic formation. However, it is quite difficult to establish which term is terminologised or transtermninologised, especially when foreign sememes are named with native le­xemes. In such cases semantic caiques appear. For example, members of micro system of computer terms - karta (generation), šeima (family) - can be considered as international semantic caiques as well as transterminologised terms of sociology. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36686
Updated:
2018-12-17 10:54:59
Metrics:
Views: 46    Downloads: 8
Export: