Lietuvos Respublikoje (1918-1940) veikusio "Baudžiamojo statuto" vertimų teisės terminijos skirtybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikoje (1918-1940) veikusio "Baudžiamojo statuto" vertimų teisės terminijos skirtybės
Alternative Title:
Differences in the terminology of law in the translation of the "Criminal Code" that functioned in the Republic of Lithuania in 1918-1940
In the Journal:
Terminologija. 2002, 9, p. 78-94
Keywords:
LT
Baudžiamasis statutas; Lietuvos teisės istorija; Profesinė terminologija; Teisinių dokumentų vertimai; Teisės terminai; Teisės terminija; Vertimas; „Baudžiamasis statutas“.
EN
Criminal code; Judicial terminology; Lithuanian history of law; Profesional terminology; Terms of law; Translation; Translations of law documents.
Summary / Abstract:

LTDarbe lyginamuoju požiūriu apžvelgiami teisės terminijos skirtumai Baudžiamojo statuto 1919, 1931 ir 1934 metų vertimuose. Kadangi lyginami trijų vertimų toje pačioje straipsnio vietoje esantys terminai, deriniai gali būti keli – visuose vertimuose išversta taip pat (tada skirtumo nėra) arba bent viename vertime pavartotas kitoks terminas. Tiriant iš viso buvo rasta apie 200 terminų skirtumų. Iš jų apie 85 proc. yra daiktavardžio arba daiktavardinio junginio formos terminų keitimai. Esminiais keitimais laikomi atvejai, kai terminas pakeičiamas kitos šaknies formaliai nesusijusiu žodžiu (kalinys – suimtinis, priestata – tiekyba, reiškimas – parodymas). Dalinio keitimo atveju terminas formaliai lieka panašus – išsaugojama ta pati šaknis, o keičiami afiksai ar pan. (išrodymas – įrodymas; atsakytojas – atsakovas). Dvižodžių daiktavardinio junginio formos teisės terminų keitimų tiriamuose statutuose rasta 68. Dažniausiai keistas vienas kuris nors termino dėmuo (80 proc.). Keičiant terminą paprastai išlaikoma ta pati sintaksinė struktūra (apie 86 proc), t. y. nekeičiamas dėmenų ryšys – derinimas atitinka derinimą, valdymas – valdymą, šliejimas – šliejimą. Teisės terminų keitimo motyvaciją įvertinti sunku – taisyklingumo atžvilgiu dauguma tiek 1919 m. vertimo terminų, tiek jų vėlesnių keitinių nėra blogi, tik kai kurie iš jų šiandienos akimis atrodo neįprasti. Tik vieną kitą keitinį, įvertinus gramatikos, žodžių darybos ar kalbos grynumo atžvilgiu, galima laikyti taisyklingesniu. Manytina, kad tuo metu keičiant terminus aktualesnis buvo ne taisyklingumo, o tikslumo atžvilgis.

ENDuring the period of the independent Republic of Lithuania (1918-1940) there was no original criminal code prepared. From 1918 Russian criminal laws was in force, among them - The Criminal Code of 1903. This article deals with differences in the terminology of law in translations of this Code into Lithuanian (translations of 1919, 1931 and 1934 are compared). In total there were about 200 differences found. They are analysed and grouped according to the expression. The correctness and preciseness of terms are also discussed. The conclusion is drawn that translations of 1919 and 1931 differ very slightly. The biggest changes in the terminology of law were made in the translation of 1934 - here it is closest to the terminology of the present. It is likely that most of the differences between these translations occurred because terminology was being constantly improved. Some of the differences appeared because of corrections of mistakes and inaccuracies in the translation from 1919. The article emphasizes the significance of the terminology created in 1918-1940 to the contemporary language of law. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36697
Updated:
2018-12-17 11:04:52
Metrics:
Views: 85    Downloads: 5
Export: