Lietuvos vietovardžių žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vietovardžių žodynas
Editors:
Balode-Anelauskaitė, Laimutė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008-.
Pages:
t. (646, 520, 380 p.)
Contents:
T. 1: A-B (2008) — T. 2: C-F (2014) — T. 3: G-H.
Keywords:
LT
Indoeuropiečių kabos / Indo-European languages; Kartoteka; Surinktų iš gyvosios kalbos; Toponimas; Vandenvardžiai; Vietovardžiai / Toponyms; žodynas.
EN
Card Index of Place-names Recorded from the Living Language; Dictionary of Lithuanian Place-names; Dictionary; Experience in the study of place-names; Hydronyms; Lithuanian place-names; Place-names; Sources of place-names; The names of the ethnic Lithuanian areas; The part of Indo-European onomastics.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLietuvos vietovardžiai - didžiulis mūsų tautos ir kalbos turtas, viena svarbiausių indoeuropiečių onomastikos dalių. Mūsų vandenvardžiai gali turėti iki kelių tūkstančių metų amžiaus, gyvenamųjų vietų vardai - iki tūkstančio metų, likusieji vietų (miškų, kalnų, laukų ir t. t.) vardai - dažniausiai iki pusės tūkstančio metų ir mažiau. Žodyne glaudžiasi ir dalis lietuvių etninių žemių vietovardžių, likusių už Lietuvos Respublikos ribų. Žodyno šaltinis - Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje esanti Vietovardžių, surinktų iš gyvosios kalbos, kartoteka, kaupta beveik šimtą metų. Ją pradėjo žymusis mūsų kalbininkas Kazimieras Būga (1879-1924), pildė lituanistai, mokytojai, miškininkai ir daugelis kitų kelių kartų inteligentų. Prieš pusę amžiaus šiam darbui ypač sėkmingai ėmė vadovauti ilgametis Lietuvių kalbos instituto Toponimikos grupės vadovas, buvęs Instituto direktorius Aleksandras Vanagas (1934-1995). Jis buvo ir Lietuvos vietovardžių žodyno sumanytojas, įkvėpėjas, deja, nesulaukęs šio darbo leidybos pradžios, bet palikęs iki šiol aktualų jo įvadą (prospektą), kuris, kaip atminimo ir pagarbos Aleksandrui Vanagui ženklas, čia spausdinamas. Svarbiausias žodyno tikslas - pateikti visus gyvojoje kalboje žinomus vietovardžius, paaiškinti jų kilmę, sudaryti galimybe vietovardžius tirti, vartoti. Žodyne pateikiami iš gyvosios lietuvių kalbos užrašyti vietovardžiai, šalia nurodomi įvardijamieji objektai ir vietovardžių paplitimas. Vietų vardai išdėstomi kilminiais lizdais, t. y. tos pačios kilmės vietovardžiai sudaro vieną žodyno straipsnį. Sudarius lizdus paaiškinama juose pateiktų vietovardžių kilmė.

ENLithuanian place-names – is a great asset of our nation and the language, and is one of the most important parts of the Indo-European Onomastics. Our hydronyms can be up to a few thousand years old, names of residences - up to a thousand years, the names of remaining areas (forests, mountains, fields, etc.) - usually up to a half thousand years or less old. Part of Lithuanian ethnic place-names remaining outside the Republic of Lithuania also nestles in the dictionary. Source of vocabulary – the catalogues of place-names located in the section of Lithuanian Onomastics Institute and collected from a living language, accumulated for almost a hundred years. It was started by our famous linguist Kazimieras Būga (1879-1924); it was filled by Lithuanian language professionals, teachers, foresters and many intellectuals of other several generations. Half-century ago, Aleksandras Vanagas (1934-1995) long-lived leader of toponymic group of the Lithuanian Language Institute, a former director of the Institute started to manage this work is extremely successfully. He was the initiator, inspirer of Lithuanian dictionary on place-names, unfortunately, did not attain the beginning of publishing of this work, but still left its relevant introduction (the prospectus), which is printed here as a sign for remembrance and respect of Aleksandras Vanagas.The main purpose of the dictionary is to present all the place-names familiar to the living language, to explain their origin and to allow the place-name to be studied and used. Dictionary covers the place-names recorded from the living Lithuanian language, alongside go named objects and prevalence of place-names. Place names are arranged in parental families, i.e. place-names of the same origin make one entry in the dictionary. Once the families are made, explanation of the origin of place-names is provided.

ISBN:
9789955704713 (bendras); 9789955704706 (T. 1); 9789955704713 (T. 2); 9789955704713 (T. 3)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20560
Updated:
2020-03-12 18:00:40
Metrics:
Views: 143
Export: