Топонимы и гидронимы с реликтами литовского языка в западной части Глубокского района Витебской области Республики Беларусь

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Топонимы и гидронимы с реликтами литовского языка в западной части Глубокского района Витебской области Республики Беларусь
Alternative Title:
Toponyms and Hydronyms with Relicts of the Lithuanian Language in the Western Part of the Hlybokaje Region, Vitebsk Area, Belarus
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2012, Sēj. 772, p. 65-78. Problems of Russian and Slavic Linguistics
Keywords:
LT
Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami lietuviškos kilmės toponimai ir hidronimai Gluboko rajone, kuris iki 1917 m. priklausė Vilniaus gubernijos Dysnos apskričiai. Atsižvelgiant į žodžių darybos modelius, lietuviškos kilmės toponimais laikytini tokie modeliai: priesagos -ишки/-ышки (>-iškė, -iškės, iškis): 6 pavadinimai; priesagos -аны/-яны (>-ėnai, -onys): 14 pav.; priesagos -ане/-яне: 5 pav.; priesagos -они/-ани (<-onai/-ainis): 1 pav.; priesagos -анцы/-янцы: 1 pav.; priesagos -уны/-юны (<-ūnai): 7 pav.; priesagos -ейкі (<-eikiai, -eikos): 4 pav.; priesagos -ели/-эли (<-eliai): 5 pav.; priesagos -ули/-юли (<-uliai): 2 pav.; priesagos уки/-юки (<-ukai): 6 pav.; priesagos -ути/-юти (<-učiai): 1 pav.; priesagos -оли/-али (<-alai, -eliai): 1 pav.; priešdėliai па-, анто-: 1 pav. Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausia yra toponimų, turinčių priesagas -аны/-яны (>-ėnai, -onys) (14 pav.), -уны/-юны (<-ūnai) (7 pav.), -ишки/-ышки (>-iškė, -iškės, -iškis), and -уки/-юки (-ukai) (po 6 pav.). 35 pavadinimai turi baltišką šaknį ir slavišką priesagą. Tyrimo metu analizuoti 972 toponimai, iš jų – 89 arba 9.2% pavadinimų yra lietuviškos kilmės, upių pav. – 41.7% (10 iš 24 pav.), ežerų pav. – 23% (11 iš 47 pav.). [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Hidronimai; Hidronimas; Lietuvių kilmė; Toponimai; Toponimas; Vitebsko sritis; Žodžių darybos būdai; Žodžių darybos modelis; Hydronym; Hydronyms; Lithuanian origin; Model of Word formation; Models of word formation; Toponym; Toponyms; Vitebsk area; Baltarusija (Belarus).

ENArticle examines toponyms and hydronyms with relicts of the Lithuanian language in the part of the Hlybokaje region which belonged to the Dzisna County of the Province of Vilnius until 1917. Considering word formation models, words with the following word formation models can be regarded as Lithuanian toponyms: suffix -ишки/-ышки (>-iškė, -iškės, iškis): 6 names; suffix -аны/-яны (>-ėnai, -onys): 14 names; suffix -ане/-яне: 5 names; suffix -они/-ани (<-onai/-ainis): 1 name; suffix -анцы/-янцы: 1 name; suffix -уны/-юны (<-ūnai): 7 names; suffix -ейкі (<-eikiai, -eikos): 4 names; suffix -ели/-эли (<-eliai): 5 names; suffix -ули/-юли (<-uliai): 2 names; suffix -уки/-юки (<-ukai): 6 names; suffix -ути/-юти (<-učiai): 1 name; suffix -оли/-али (<-alai, -eliai): 1 name; prefix derivatives (па-, анто-): 1 name. As we can see, the most productive models are toponyms containing suffixes -аны/-яны (>-ėnai, -onys) (14 names), -уны/-юны (<-ūnai) (7 names), -ишки/-ышки (>-iškė, -iškės, -iškis), and -уки/-юки (-ukai) (6 names each). 35 names had a Baltic root and a Slavic suffix. Of 972 toponyms subjected to analysis, 89 have (or can have) a Lithuanian origin, which constitutes 9.2%; among rivers – 41.7% (10 out of 24); among lakes – 23% (11 out of 47). [From the publication]

ISBN:
978-9984-45-527-3
ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42658
Updated:
2017-09-30 12:33:02
Metrics:
Views: 54
Export: