The Morphology of Lithuanian toponyms - differences and parallels of different classes of names

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Morphology of Lithuanian toponyms - differences and parallels of different classes of names
Alternative Title:
Lietuvių toponimijos morfologija - įvairių vardų grupių skirtumai ir paralelės
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 82, p. 117-138
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTParašyti šį straipsnį paskatinto projekte „Vakarinių pietų aukštaičių vietovardžių integravimas į Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę ir jų kilmės bei motyvacijos tyrimai", kuriame teko dalyvauti ir atlikti tyrimus, gautos įdomios išvados: 1) pasirodo, būtina peržiūrėti ir tikslinti lietuviškąją toponimų darybos terminiją; 2) susumavus rezultatus pastebėta didelių skirtumų morfologinėje (ir sintaksinėje) upėvardžių (potamonimų) ir ežerų vardų (limnonimų) daryboje. Tyrimas parodė, kad didžioji dalis ištirtų limnonimų yra vediniai, atvirkščiai negu potamonimai, pastarieji dažniausiai yra sudurtiniai dariniai. Reikalinga atlikti daugiau tyrimų, siekiant išsiaiškinti, ar tokia daryba būdinga tik ištirtam regionui, ar visai Lietuvos teritorijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Potamonimai; Limnonimai; Onimų morfologija; Onimų sintaksinė struktūra; Pietvakarių aukštaičių toponomastika; Potamonyms; Limnonyms; Morphology of onyms; Syntactical structure of onyms; Western south aukštaitian toponomastics.

ENThe participation in the project “Vakarinių pietų aukštaičių vietovardžių integravimas į Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę ir jų kilmės bei motyvacijos tyrimai” [The integration of Western South Aukštaitian toponyms into the Lituanian geoinformational database and studies on their origin and motivation] led to two interesting results: 1) It seems necessary to refine (Lithuanian) terminology and 2) there can be found remarkable differences in the percentage of the morphological (and syntactical) structures used to build names for flowing bodies of water (potamonyms) and names for standing bodies of water (limnonyms). It turns out that in the researched area in limnonyms the percentage of derivational formations is significantly higher and that of compound names significantly lower than in potamonyms. More research needs to be done to find out, whether this is a characteristic of the researched area or a general tendency all over Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.35321/all82-06
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90662
Updated:
2021-01-22 20:46:20
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: