Lietuvių mitologiniai vietovardžiai: iš leksemos laumė kilę vietų vardai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mitologiniai vietovardžiai: iš leksemos laumė kilę vietų vardai
Alternative Title:
Lithuanian mythological toponyms: place-names related to the mythological lexeme laumė
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 92-102
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Mitologija / Mythology; Šventvietės / Sacred place; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - lietuvių mitologinių vietovardžių, susij usių su viena iš leksemų laumė, laume, tyrimas lingvistiniu aspektu. Darbo tikslas - išsiaiškinti šių vietovardžių lokalizaciją, įvardijamus objektus ir iš jų spręsti, kurios Lietuvos vietos, kurie gamtos objektai galėjo būti siejami su mitinėmis būtybėmis laumėmis, kokius objektus tie vietovardžiai įvardija, koks jų pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje (duomenis palyginti su Norberto Vėliaus teorija, pagal kurią, atskirų arealų mitologijos gerokai skiriasi viena nuo kitos), aptarti tokių vietovardžių darybą ir kilmę. Tyrimo metodai - deskriptyvinis (aprašomasis), statistinis, lyginamasis. Žodžiai raktai: kalba (leksika), tikrinis vardas (onimas), vietovardis (toponimas), mitologinis vietovardis (mitonimas), mitologinė būtybė, laumė, bendrinis žodis, leksema, semantika, kilmė, objektas, lokalizacija, paplitimas, daryba (pirminiai toponimai, antriniai toponimai; vedinys, priesaga, galūnė; dūrinys, sandas, jungiamasis balsis; sudėtinis mitonimas, dėmuo, metaforinis vietovardis). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Daryba; Mitologija; Mitologinė leksema; Mitonimai; Onomastika; Vietovardžiai; Šventvietės; Baltic Languages; Lithuanian Mythology; Mithological lexeme; Mithonyms; Onomastics; Place names; Place-names; Sacred sites; Word formation.

ENSnake and serpent are symbols of the earthly life, the zoomorphic manifestations of the chthonic vitality. Formation of such concept of snake could be influenced by real physical features of these reptilians, such as their ability of periodical renewal by sloughing off the exuviae, their exceptional prolificacy and vitality. Associations of snake with phenomenon of life are manifold and polysemantic. The snake is regarded both as a giver and fosterer of life and as its destroyer. In human consciousness, it gets incorporated into the mysterious sphere of the origins of life as one of the possible factors facilitating explanation of these origins. Here, the functions of serpent, or the grass-snake (Lit. žaltys), as the exciter of the malė sexuality, ensuring the ability of insemination, and therefore, the continuity of life, get especially prominent. Thus, it is possible to note closer associations of the serpent with the masculine sphere and the malė role in the beginning of life, whereas the snake is closely related to the feminine world and the creative role of females as the birth givers and bringers of the new life into the world. The snake acts as mediator betvveen the closely related worlds of humans and earth, passing onto humans a considerable share of its own powers together with its potential of the earthly vitality. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33843
Updated:
2020-04-03 18:17:23
Metrics:
Views: 75    Downloads: 20
Export: