Moterų įvardijimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dokumentuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų įvardijimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės dokumentuose: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
155 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas - moterų įvardijimas LDK kariuomenės dokumentuose. Nagrinėjama XVI-XVII a. LDK funkcionavusių įvardijimų sistema: įvardijimų struktūra, asmenvardžiai ir juos paaiškinančius bendrinius žodžius. Darbe iš visų šaltinių išrinkti ir suklasifikuoti esantys moterų įvardijimai, pasirinktinai išrinkti vyrų įvardijimai, iš nelietuviškų LDK teritorijų išrinkti lietuviškos ir baltiškos kilmės asmenvardžiai, pateikta jų rekonstrukcija, ištirti moteriški vardai, jie suskirsti į krikščioniškus ir nekrikščioniškus, išrinkti visi bendriniai žodžiai, paaiškinantys vyrų ir moterų asmenvardžius ir suskirstyti leksiniu-semantiniu požiūriu. Darbe pirmą kartą tiriamas ne vien etnografinės Lietuvos, bet ir visos LDK asmenų vardynas, pirmą kartą tiriama visų vieno pobūdžio dokumentų (kariuomenės arba bajorų sąrašų) antroponimija. Visi pateikiami įvardijimai yra metrikuoti. Darbe išlaikytos autentiškos asmenvardžių lytys. Analizuojant moterų įvardijimus, rekonstrukcija netaikoma. Darbe iš dalies supažindinama su vyrų įvardijimu. Kadangi visų įvardijimų dėl gausos aprėpti neįmanoma, apsiribojama keliomis etninėmis grupėmis: iš XVI a. dokumentų išrašyti visi Žemaitijos, Kauno pavieto, Volynės ir totorių įvardijimai bei iš jų padarytos preliminarios išvados. Moterų įvardijimai išrinkti visi, tačiau galutines išvadas apie XVI-XVII a. LDK bajorų luomo moterų įvardijimą daryti dar anksti: reiktų ištirti ir kitokio pobūdžio dokumentus.

ENThe subject of the thesis is naming women in documents of the Grand Duchy of Lithuania. The author analyses the naming system (structure, personal names, and general explanatory words) that functioned in the Grand Duchy of Lithuania in 16th-17th centuries. The author retrieves and classifies names of women and optional names of men from all sources present, selects personal names of Lithuanian and Baltic origin from non-Lithuanian territories of the Grand Duchy of Lithuania, and reconstructs them. The author examines names of women, classifies them into Christian and non-Christian ones, retrieves all general words that explain personal names, and classifies them from a lexical-semantic point of view. The study is the first one that examines personal names of the entire Grand Duchy of Lithuania (not only the ethnographic Lithuania), and it is the first one that examines anthroponomy of all documents of the same nature. All names delivered have been registered. The study keeps authentic genders of personal names. Names of women were not reconstructed. The study partially introduces naming of men too. Since all naming systems were not possible to cover due their scope, the author limits the research on few ethnic groups: he retrieves personal names from Samogitian, Kaunas region, Volynė, and Tartarian documents of 16th century, and makes preliminary conclusions. He has retrieved all namings of women, however, it is too early to make final conclusions about the naming of noble women in the Grand Duchy of Lithuania in 16th-17th; for this purpose it is necessary researching other type of documents too.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10174
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 66
Export: