Joniškio rajono teritorijos toponimija: daryba ir raidos polinkiai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Joniškio rajono teritorijos toponimija: daryba ir raidos polinkiai: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2008.
Pages:
238, [51] p., [2] žml. lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2007 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Joniškis; Lietuva (Lithuania).
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Toponymy of the territory of Joniškis district: derivation and development Šiauliai : [Šiauliai University], 2008 32 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTStudija yra regioninės onomastikos darbas. Joje analizuojama regioninė toponimija - onimijos dalis, apimanti visus regione vartojamus vietų vardus. Regioninės toponimijos tyrinėjimai atskleidžia bendruomenės pasaulio supratimą, ryšius tarp lingvistinių ir ekstralingvistinių reiškinių. Lietuvos onomastikoje yra paskelbti vos keli išsamūs regioninės toponimikos darbai. Dabartinio Joniškio rajono teritorijos toponiminė sistema studijoje aprašyta darybiškai, šis aprašymas yra pirmasis išsamus šio regiono toponimijos pristatymas. Nustatytas toponimijos darybos modelis: ne tik produktyvūs bendrieji darybos tipai, bet ir darybos ypatybės, būdingos atskiroms toponiminėms klasėms: oikonimams, hidronimams, drimonimams, agronimams, oronimams, hodonimams, kitiems vietovardžiams. Nagrinėjant regiono toponimiją darybos aspektu, nustatyti ir jos raidos polinkiai: konstatuojant vietovardžių užrašymo iš gyvosios kalbos laiką (XX a. 4-asis deš. ir 2002-2004 m. m.), apibrėžiamos toponimijos raidos ypatybės, nurodomos galimos priežastys, sąsajos su ekstralingvistiniais reiškiniais. Tai pirmasis mėginimas lietuvių toponimikoje sinchroniškai lyginant skirtingų laikotarpių duomenis tirti toponimijos raidą. Tyrimo rezultatai sudaro pagrindą toliau tirti šio regiono toponimiją kitais aspektais, gautus rezultatus gretinti su kitų regionų toponimijos darybos modeliais, skatina toliau išsamiai tirti toponimijos raidos procesus. Tyrimo pagrindu sukurta pirmoji Lietuvoje skaitmeninė regioninės toponimijos duomenų bazė Joniškio rajono vietovardžių geolingvistinė duomenų bazė. [Iš leidinio]

ENThis study is a work on regional onomastics. Regional toponymy – part of onymy – is analyzed in the paper including all the location names used in the region. Research of regional toponymy reveals the community’s perception of the world, the relation between linguistic and extra linguistic phenomena. Several extensive works on regional toponymy were published in Lithuanian onomastics. The toponymic system of the current Joniškis District territory is described in the study from the perspective of composition; this description is the first extensive presentation of toponymy of this region. The toponymy composition model is determined: not only productive general composition types, but also the composition particularities, characteristic to separate toponymy classes: oiconyms, hydronyms, drymonyms, agronyms, oronyms, hodonyms, and other location names were determined. Analyzing the regional toponymy from the perspective of composition, its development tendencies were determined: stating the time of location name recording from live language (1930's and 2002-2004), the particularities of toponymy development are defined, possible reasons for certain development, and relations with extra linguistic phenomena are indicated. It is the first attempt in Lithuanian toponymy to research the development of toponyms synchronically, comparing the data of different periods. The research results provide a foundation for further research of toponymy in this region in several aspects and to compare the results received with the toponymy composition models of other regions; they encourage further, thorough exploration of the processes of toponymy development. On the basis of the research the first digital regional toponymy database in Lithuania, the geo-linguistic databasis of Joniškis District location names, was created.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12480
Updated:
2022-02-07 20:09:10
Metrics:
Views: 79
Export: