Barzdžių kaimo XVII amžiaus pavardės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Barzdžių kaimo XVII amžiaus pavardės
Alternative Title:
Surnames in the village of Barzdžiai in the 17th century
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2010, 83, p. 202-210
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp gramatikos ir politikos / Pranas Kniūkšta. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Barzdžių kaimas; Kretingos rajonas; Lietuvių pavardės; Barzdys; Barzdžiai village; Kretinga district; Lithuanians surnames; Barzdys.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Barzdžių kaimas; Kretingos rajonas.
EN
Barzdžiai village; Kretinga district; Lithuanians surnames.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Barzdžių kaimo pavardės, remiantis Salantų bažnyčios krikšto ir santuokos 1641-1659 m. knygos įrašais. Aiškinamieji įrašai knygoje lotyniški, asmenų vardai lotyniškų formų. Vietovardžiai ir pavardės rašomi lenkiškais rašmenimis, pagal lenkų rašybos taisykles. Straipsnyje pavardės pateikiamos perrašytas lietuviškais rašmenimis, pagal lietuvių kalbos rašybos taisykles. Duomenys apie Barzdžių gyventojus ištisai išrinkti iš 1643-1645 metų įrašų. Iš viso per trejus metus iš Barzdžių užrašytos šešios pirminės, viena sulenkinta ir 19 patroniminių vyrų pavardžių. Motinų pavardžių tų metų įrašuose nėra. Krikšto motinų pavardės visur užrašytos (17). Skirtingų pavardžių 15, iš jų 10 mergautinės. Iš tiesiogiai užfiksuotų ir iš moterų pavardžių atsekamų vyrų pavardžių iš viso gaunama 16 pirminių vyrų pavardžių: Alekstutis, Benikas, Blozeris, Eidukas, Gložis, Kadys, Kiaulianis, Kidrečis, Laivys, Lazaris, Lėkštutis, Milašius, Srutis, Stropus, Vaistkojys, Vilkas. Aptariamuosiuose krikšto įrašuose vyriškųjų pavardžių su patronimine priesaga -aitis iš viso rasta 37. Mergautinių pavardžių su priesaga -aitė iš viso 35. Iš rastųjų patronimų keliolika sudaryti iš tėvo vardo. Didelė dauguma patroniminių pavardžių susiejamos su tokiais asmenvardžiais, kuriuos galima laikyti pirminėmis pavardėmis. Krikšto įrašai duoda tik apypilnį pavardžių vaizdą. Tikslaus jų skaičiaus neparodytų net ir visos išrinktos pavardės. Iš įrašų taip pat negalima spręsti, kurie iš Barzdžių minimi asmenys buvo nuolatiniai kaimo gyventojai, o kurie laikinai ar atsitiktinai ten patekę.

ENThe surnames of residents of the village of Barzdžiai were collected from the church records of the 17th century of Salantai Church. The following primary surnames have been established: nine male surnames include Alekstutis, Balandis, Blozeris, Gložis, Kadys, Kiaulianis, Milašius, Srutis, Vilkas; two surnames have no gender flections, namely, Benik and Lazar; three surnames are Slavonicized, namely, Kavalski, Stefanovič, Urbanovič. Six female surnames with the suffix -ienė include the following: Kidrečienė, Lekstutienė, Milašienė, Stropienė, Vilkienė, Zabitienė. Another six female surnames are Slavonicized forms, namely, Eidukova, Kiaulianova, Laivioua etc. Patronymic names with the suffixes -aitis and -aite constitute the largest group of names in the church records - more than 40 such names were found. The total number of different primary surnames, reconstructed from female and patronymic surnames, exceed 50 items. The surnames of the village residents had completely changed before the beginning of the 20th century. None of the primary surnames of the 17th century was preserved while many of the male patronyms disappeared from use both in Barzdžiai and elsewhere. The newly inherited surnames originate from patronymic first names, e. g. Jonaitis, Petraitis etc. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29492
Updated:
2018-12-17 12:51:45
Metrics:
Views: 41    Downloads: 9
Export: