Mokyklos - besimokančios organizacijos vystymas.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos - besimokančios organizacijos vystymas
Alternative Title:
Development of a School as a Learning Organization
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
100 p
Series:
Žinių ir besimokančios visuomenės link
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas. Besimokantis miestas ir mokykla: sąlyčio taškai — Mokykla - besimokanti organizacija besimokančio miesto kontekste — Mokyklos misija ir įsipareigojimai besimokančiame mieste — Mokyklos kaip besimokančios organizacijos penki bruožai — Strategijos, vizijos, tikslų ir uždavinių formavimas (dalyvaujant visiems organizacijos nariams) organizuojamas kaip mokymosi procesas — Padalinių, grupių ir individų bendradarbiavimas ir mokymasis — Besimokanti organizacija yra lanksti ir atvira — Informacijos rinkimas, vertinimas ir sklaida — Mokymąsi skatinančio organizacijos klimato kūrimas, palaikymas ir galimybė tobulėti kiekvienam organizacijos nariui — Mokyklos kaip besimokančios organizacijos vystymas: trys projekcijos — Lyderystė ir organizacijos tobulinimas — Ugdymo programos (curriculum) tobulinimas — Pedagogo kompetencijų profesinis tobulinimas — Mokyklos kaip besimokančios organizacijos vystymo tendencijos ir perspektyva: sprendimų paieškos — Išvados — Literatūra — Summary — Priedai.
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – atskleisti mokyklos, kaip besimokančios organizacijos vystymo ypatumus ir prielaidas. Šį tikslą realizuojantis tyrimas buvo atliekamas sprendžiant šiuos uždavinius: Išryškinti mokyklos, kaip besimokančios organizacijos bruožus ir jų raiškos ypatumus; atskleisti mokyklos kaip besimokančios organizacijos vystymo projekcijas ir jų realizavimo prielaidas; pagrįsti mokyklos – besivystančios organizacijos vystymo modelį. Tyrimas atliktas 2004 metais, vykdant Mokslo ir studijų fondo finansuojamą projektą „Piliečių dalyvavimo žinių ir besimokančio mesto kūrime aktyvinimas plėtojant jų novacinę kultūrą“. Šiame mokslinių tyrimų projekte sukurtas, empiriškai pagrįstas ir ekspertų įvertintas mokyklos – besimokančios organizacijos vystymo modelis – naujas, originalus ir apibendrinantis strategiškai svarbias žinias, kaip etapiškai vystyti mokyklą į besimokančią organizaciją. Įžvelgta esminė problema mokyklose – organizacijos visų narių žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų veikti besimokančioje organizacijoje nepakankamumas. Modelis apima nuoseklų mokymosi apie besimokančios organizacijos esminius ir giluminius dalykus procesą, reikiamų gebėjimų įgijimą ir vystymą bei požiūrių ir vertybių keitimo prielaidas. Mokyklos – besimokančios organizacijos - vystymo modelis – nuoseklūs žingsniai, kurie įgalins organizaciją pasiekti besimokančios organizacijos būvį.Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokyklos; Besimokanti organizacija; Mokymosi visą gyvenimą teorija; Visuomenės ir ugdymo pertvarkymas; Socialinės permainos; Secondary school; Learning organization; Theory of whole life learning; Reconstruction of society and education; Social changes.

ENThe aim of this work is to reveal peculiarities and assumptions of a school as a learning organization. The research that implements this aim was delivered resolving the following two objectives: highlighting characteristics of a school as a learning organization; revealing developmental projections and implementation assumptions of a school as a learning organization; reason the model of a school as a learning organization. The research was delivered in 2004 while implementing the project “Promoting Participation of Citizens in Development of a Knowledge and Learning City by Enlarging Innovative Culture” of funded by the Science and Study Fund. This scientific research project aims to design, empirically reason, and assess the model of a school as a learning organization—new, original, and summarizing the strategically important knowledge regarding a staged development of a school into a learning organization. Also, it identifies the essential problem for schools as organizations, i.e. insufficiency of knowledge, skills, and values of all members acting in the learning organization. The model covers the consistent process pertaining to essential and in-depth issues, acquisition and development of required skills, and assumptions for changing attitudes and assumptions. Developmental model of a school as a learning organization—consistent steps that would enable an organization achieving the state of a learning organization.

ISBN:
9955251646
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9560
Updated:
2020-09-23 22:45:33
Metrics:
Views: 179
Export: