Kolegijos veiklos orientacijos į paslaugos vartotoją vertinimo tendencijos ir požiūrio raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijos veiklos orientacijos į paslaugos vartotoją vertinimo tendencijos ir požiūrio raiška
Alternative Title:
Trends of assessment of college activity orientation to service users and the expression of the attitude
In the Journal:
Keywords:
LT
Organizacijos vystymasis; Veiklos tobulinimas; Veiklos vertinimas; Vertinimo tendencijos.
EN
Assessment of activities; Development of the organisation; Improvement of activities; Trends of assessment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena iš kolegijų veiklos tobulinimo krypčių - veiklos orientacija į paslaugos vartotoją bei darbo rinką. Sparčiai kintant pasaulio ekonominei situacijai, kinta ir aukštosioms mokykloms keliami reikalavimai. Šiandien labai svarbu pačiai aukštajai mokyklai suvokti, kas yra jos paslaugų vartotojas ir kokius reikalavimus jis jai kelia. Nuo to, kaip organizacijos darbuotojai tai supranta, priklauso jų teikiamų paslaugų kokybė. Lietuvoje jau dešimtmetį veikiančioms kolegijoms keliami ypatingai aukšti ryšio su darbo rinka reikalavimai, nes kolegijų paskirtis - į darbo rinkos poreikius orientuotų studijų vykdymas. Kolegijoms keliami reikalavimai orientuoja jas kokybiškai vystytis, idant jos realizuotų savo misiją bei būtų konkurencingos. Straipsnyje pristatomas Šiaulių kolegijoje atliktas jos veiklos tobulinimo tyrimas, apimantis visas svarbiausias veiklos sritis, ir analizuojamas kolegijos veiklos orientacijos į paslaugos vartotojus bei darbo rinką vertinimas. Vertinimą tyrimo metu atliko Kolegijos dėstytojai ir administracijos darbuotojai, nes būtent šis Kolegijos personalas ne tik betarpiškai dalyvauja rengiant specialistus, bet ir tiria specialistų poreikį, palaiko ryšį su pačiais studentais, Kolegijos absolventais bei jų potencialiais darbdaviais. Atlikto ir straipsnyje analizuojamo tyrimo rezultatai padeda kiekvienam darbuotojui giliau suvokti savo atsakomybę ir jos reikšmingumą Kolegijos veiklos kokybei, Kolegijos raidai, konkurencingumo didinimui, papildo Kolegijos veiklos vertinimo išvadas ir sudaro galimybes išsamiau analizuoti organizacijos veiklos tobulinimo ir kokybės būklę. [Iš leidinio]

ENThe article deals with one of the trends of college activity improvement - orientation of the activity to the service users and the labour market. Demands for higher schools change with rapid changes of the economic situation in the world. It is very Important for the higher school itself to realize who its service user is and what his/her requirements are. The quality of the services provided by the institution depends on how the employees of the institution understand it. High requirements of the relation with the labour market are raised for colleges which have been working for a decade in Lithuania, as the purpose of colleges itself is the execution of studies oriented towards the demands of the labour market. The demands for colleges orient them towards the qualitative development, in order to implement the mission which corresponds to their purpose and to be competitive. The research of the improvement of activity carried out at Šiauliai College, which includes all the main spheres of activity, is presented in the report, and the assessment of orientation of college activity to the service users and the labour market is analysed. The assessment was performed by college teachers and administrative staff, as this College personnel takes part not only in the process of specialist training, but also analyses the demand for their training, liaises with the students, the graduates of the college and their potential employers. The results of the performed and analysed research help every employee perceive his/her responsibility and its significance for the quality of College activities, the development of the College and the increase of competitiveness deeper, complement the conclusions of the assessment of college activities and enable us to analyse the state of improvement of college activities and the quality thoroughly. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69597
Updated:
2019-07-16 12:23:10
Metrics:
Views: 5
Export: