Komandinio darbo efektyvinimo galimybės švietimo organizacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinio darbo efektyvinimo galimybės švietimo organizacijoje
Alternative Title:
Possibilities of increasing the effectiveness of team work in an educational organization
In the Journal:
Keywords:
LT
Komandinio darbo efektyvumas; Komandinis darbas, bendradarbiavimas, švietimo organizacija; Mokyklos; Mokytojai; Šiauliai; Švietimo organizacija.
EN
Educational Organization; Effectiveness of Team Work; Lithuania; Schools; Teachers; Team work, cooperation, educational organisation; Šiauliai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliami probleminiai klausimai: kaip grupinį, komandinį darbą mokyklose padaryti efektyvesnį, pagrįstą mokslu bei plačiau taikomą; kaip reikėtų jį organizuoti ir kokią tai darytų įtaką bendruomenės veiklai? Tyrimu siekta įvertinti grupių ir komandų darbo efektyvumo prielaidas pasirinktose švietimo organizacijose. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, turinio analizė, stebėjimas. Atskleista, kad komandos mokyklose pasižymi savita specifika lyginant su kitomis organizacijomis. Tipinės komandos visose mokyklose yra vadovų komanda ir pedagogų metodikos grupės. Jos apima visą pedagogų bendruomenę, todėl nuo jų funkcionavimo efektyvumo labai priklauso visos mokyklos efektyvus darbas. Šiuo metu švietimo organizacijose jau paplitęs grupinis, komandinis darbas dar nepakankamai pagrįstas mokslo teorijomis, mažai studijuojama vadybinė literatūra. Mokymasis sudarytų sąlygas efektyvinti grupinį, komandinį darbą, pakelti jį į kitą lygmenį. Tai padėtų siekti naujos ugdymo kokybės ir geresnio mikroklimato švietimo organizacijose. Didžiausią komandinio darbo patirtį ir didžiausią atsakomybę turi mokyklos vadovų komanda. Ši komanda yra atsakinga ir už kitų grupių ir komandų veiklą, jų skatinimą, darbo sąlygų sudarymą. Apklausos duomenys rodo, jog materialinis skatinimas yra labai svarbus, tačiau į pirmąją vietą respondentai iškėlė moralinį darbuotojų skatinimą už grupinį darbą. Atskleista, kad neformalių grupių veikla ir įtaka kol kas yra dar nepanaudotos galimybės švietimo organizacijoje.

ENOne of the goals of this research is to define the present situation in group and team work in schools of Šiauliai and to view the prospects of making it more effective. Consolidation and cooperation of a school community can bring favourable results. Organized and coordinated work is one of the aims of every school. Teachers' active participation in group work creates positive atmosphere and ensures better chances for a community achieving its goals. Teams in schools are rather specific as some groups, e.g. methodological, include all teachers of a school. So efficiency of these groups can largely influence the work of the whole school community. Another group with the highest level of responsibility in a school is that of the authorities'. Efficiency and colaboration with other groups as well as school atmosphere also depend on good management and work of this group. Practical implementation of group and team work should be based on theory. School management should have scientific background. The authors of most scientific recourses do not distinctly define team and group work and most of them lack empiric research. Moreover, most authors give theoretical analysis of business enterprises only. Though group and team work in school has its specifics there is no doubt that decisions made by teams or groups are more effectively implemented and supported. Staff training and ensuring higher qualifications could also contribute much to the extensibility of group work and make it more efficient. Finally, this research on team and group work encourages school communities to use this type of work more widely and effectively. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
  • Mokyklos strategija : strateginio vystymo vadovas / Robertas Jucevičius, Palmira Jucevičienė, Brigita Janiūnaitė, Gintautas Cibulskas. Kaunas : Žinių visuomenės institutas, 2003. 183 p.
  • Pedagogų autoritarizmas kaip diagnostinis konstruktas : struktūros klausimai / Gediminas Merkys, Edvardas Gribačiauskas, Lidija Ušeckienė. Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 1 (33), p. 27-41.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39627
Updated:
2018-12-17 11:28:19
Metrics:
Views: 38    Downloads: 24
Export: