Šiaulių universiteto gimnazijos veiklos strategija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių universiteto gimnazijos veiklos strategija
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2006, Nr. 2 (9), p. 129-133
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Siauliai university Gymnasium; Specific branch "Mažasis universitetas"; Strategy of activity.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
EN
Siauliai university Gymnasium; Specific branch Mažasis universitetas; Strategy of activity.
Summary / Abstract:

LT2003 m. įkurta Šiaulių universiteto gimnazija yra ketvirtoji gimnazija mieste, nuo kitų gimnazijų besiskirianti savo universitetiniu statusu. Kadangi trūksta mokslinių tyrimų apie specifinės (universitetinės) gimnazijos steigimą, jos veiklos kryptį, statusą, šiuo tyrimu tikimasi atskleisti, kuria kryptimi turi eiti universitetinė gimnazija, kad ji maksimaliai pasinaudotų esančiomis galimybėmis ir minimizuotų pavojus. Tyrimo tikslas - pagrįsti Šiaulių universiteto gimnazijos veiklos strategiją. Rezultatų analizė atskleidė, kad ŠU gimnazija, norėdama ir toliau sėkmingai atlikti socializacijos funkciją, turi keistis derindamasi prie aplinkos, kad galėtų maksimaliai pasinaudoti esančiomis galimybėmis ir minimizuoti pavojus. Gimnazijos stiprybė, pedagogų nuomone, yra ugdymo proceso apibrėžtumas, gimnazijos silpnybė - dalies ugdytinių mokymosi motyvacijos stoka; gimnazijos galimybė - bendradarbiavimo su ŠU plėtotė; gimnazijos grėsmė - vaikų skaičiaus mažėjimas dėl stiprėjančios konkurencijos tarp mokyklų. Šiaulių universiteto gimnazijos išskirtinumui išryškinti, universitetinės gimnazijos statusui pagrįsti itin reikšmingas yra pirmojo strateginio tikslo (integralia mokomąja veikla su Šiaulių universitetu ugdyti atsakingą ir savarankišką asmenybę) įgyvendinimas, ypač daug dėmesio skiriant „Mažojo universiteto“ veiklos plėtojimui. Taip pat svarbu stiprinti pedagoginę ir dalykinę kompetencijas, gimnazijos metodinę ir materialinę bazę.

ENThe process of strategy formation of the activities in Šiauliai University Gymnasium is reviewed in this article. The introduction of the article grounds its necessity for Šiauliai University Gymnasium. Šiauliai University Gymnasium was established not long ago (in 2003). It is the fourth gymnasium in the city but differs from others as has a university status. A descriptive research deals what directions Šiauliai University Gymnasium should take if it wants to use its maximum potential and minimize dangers. The environment, inner resources and SWOT analysis showed that if Šiauliai University Gymnasium wants to be exclusively successful and in demand its aim should be education of responsible and independent people by integral educational activities with Šiauliai University, strengthening of pedagogical and professional competences of its teachers, and the development of its methodological and material basis. Special attention should be paid to the development of a specific division „Mažasis universitetas" ("The Little University") in Šiauliai University Gymnasium. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5251
Updated:
2018-12-17 11:47:24
Metrics:
Views: 21
Export: