Žinių organizacijos kūrimosi prielaidos verslumą ugdančioje organizacijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių organizacijos kūrimosi prielaidos verslumą ugdančioje organizacijoje
Alternative Title:
  • Considerations for becoming a knowledge organisation
  • Creation of a knowledge - based organization in business practice firms
Keywords:
LT
Organizacija; Praktikos bendruomenė; Ugdymas / Education; Vadyba/ Management; Verslumą ugdanti organizacija; Verslumas; Žinios; Žinių organizacija; Žinių valdymas.
Summary / Abstract:

LTVisuomenė sparčiai keičiasi. Ji vis labiau remiasi žiniomis ir moderniomis technologijomis. Technologinių naujovių, ekonominių poslinkių ir globolizacijos dėka kiekviena visuomenė ir organizacija susiduria su pasikeitimais. Organizacijos turi susidoroti su šia padėtimi, jei nori dalyvauti globalioje rinkoje. Šis straipsnis analizuoja, ko reikia verslumą ugdančiai organizacijai, vadinamajai verslo praktinio mokymo firmai, tapti žinių organizacija. Nurodyti pagrindiniai tokio virsmo reikalavimai. Glaustai apžvelgtos apibrėžtos ir neišreikštos žinios bei pristatytos duomenų, informacijos ir žinių sąvokos. Skyriuje, skirtame žinių organizacijai, pristačius sąvoką „žinios“, praktinio mokymo firma buvo palyginta su patyrimo (praktikos) bendruomenėmis, kuriose žmonės ugdo ir dalinasi sugebėjimais kurti ir dalintis žiniomis. Analizuojami esminiai praktinio mokymo firmos strategijos, struktūros, organizacinės kultūros, informacijos kūrimo ir bendravimo sistemos aspektai. Tokia analizė skirta atskleisti pagrindinius žinių organizacijos rodiklius. Žinių organizacijos schemos pristatytos makro ir mikro lygiuose. Tiriamasis darbas atskleidė, kad praktinio mokymo firma turi bendrai orientuojančią žinių vadybą, kurios užduotis integruoti organizacinius išteklius – žmonių resursus, individualias žinias, informacijos ir bendravimo santykį bei organizacijos kultūrą. Tokią organizaciją galima vadinti žinių organizacija. [Iš leidinio]

ENSociety is changing rapidly. We are increasingly dependant on information and modern technology. Technological innovations, economic developments and globalisation see to it that each society and organisation faces change. Organisations have to face this challenge if they want to participate in the global market. This article analyses what needs to be done by firms that teach their staff business skills in a practical way in order to become knowledge organisations. The basic steps in the process are specified. Closely examined are ‘defined knowledge’ and ‘unexpressed knowledge’, and the concepts of data, information and knowledge are discussed. In the chapter on knowledge organisations, firms that teach their staff business skills in a practical way are compared to practical societies, in which people share skills and teach each other how to create and share knowledge. Aspects of the basic strategies of firms that teach their staff business skills in a practical way, their structures, organisational cultures, and information creating and sharing systems are analysed in order to reveal the basic indicators of knowledge organisations. Diagrams of knowledge organisations are presented at macro and micro levels. The research revealed that a firm that teaches its staff business skills in a practical way is generally oriented to managing knowledge, aimed at integrating organisational resources and human resources, individual knowledge, information and inter-personal relations and an organisational culture. Such organisations can be called knowledge organisations. [From the publication]

ISBN:
9986930723
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2025
Updated:
2013-04-28 15:35:33
Metrics:
Views: 21
Export: