Self-evaluation in Lithuanian education: results and challenges

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Self-evaluation in Lithuanian education: results and challenges
Summary / Abstract:

LTKokybė mokyklų sektoriuje veda prie sėkmingų ir galimų įvertinti moksleivių rezultatų akademinėje, socialinėje ir kultūrinėje sferoje. Lietuvoje jau keletą metų ugdymo sistema naudoja savęs-vertinimo priemones: vidinio ir išorinio audito sistemą. Tai padeda užtikrinti mokyklos veiklos kokybę. Vidinio ir išorinio audito metodologiniai nurodymai teikia galimybes mokykloms ir jų bendruomenėms aptarti problemas ir pastebėti stipriąsias ir silpnąsias puses, paruošti tolesnio vystymo strategijas, kurios padėtų siekti mokyklos prioritetų. Straipsnyje pristatoma trejų metų stipriųjų ir silpnųjų mokyklos veiklos pusių analizė, kuri atlikta taikant vidinį ir išorinį auditą. Daromos išvados apie mokyklos prioritetus, svarbiausius veiklos rodiklius ir problemines veiklos sritis. Daugumoje atvejų, išorinio ir vidinio audito išvados sutampa.Reikšminiai žodžiai: School development; Internal audit; Performance area; Performance indicators.

ENAlready for several years Lithuanian educational system cultivates the self-evaluation tools: internal and external audit system. They help to provide school quality assurance. The methodical guidelines of internal and external audit provide the possibilities for the schools and their communities to communicate discuss problems and reflect stronger and weaker points, prepare the strategies for further development of school future priorities. The research paper presents three year analysis of strong and weak sides of school activities with the help of internal and external audit. [From the publication]

ISSN:
1822-8070
Related Publications:
Mokyklos strategija : strateginio vystymo vadovas / Robertas Jucevičius, Palmira Jucevičienė, Brigita Janiūnaitė, Gintautas Cibulskas. Kaunas : Žinių visuomenės institutas, 2003. 183 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9248
Updated:
2013-04-28 16:55:45
Metrics:
Views: 20
Export: