Universiteto organizacijos kultūra - kompleksinis aukštojo mokslo edukacinis veiksnys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto organizacijos kultūra - kompleksinis aukštojo mokslo edukacinis veiksnys: disertacija
Alternative Title:
University organisational culture – integrated factor of higher education
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
150 lap
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: University organisational culture - the complex educational factor of higher education Kaunas : Technologija, 1998 29 p
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniam aukštajam mokslui suteikiamas ypatingas vaidmuo ir reikšmė visuomenėje. Vadybos požiūriu tyrinėtojai dažniausiai nagrinėja universiteto organizacijos kultūrą kaip tam tikrą priemonę, kuri gali daryti įtaką organizacijos veiklai, efektyvumui ir pan. Mokslininkai nėra tyrinėję universiteto OK kaip kompleksinio aukštojo mokslo edukacinio veiksnio. Tikslas – nustatyti universiteto organizacijos kultūros kaip kompleksinio aukštojo mokslo edukacinio veiksnio galimybes.

ENToday’s higher education plays a special role and carries exclusive significance in the society. In the management sense, researchers often analyse university organisational culture as a certain instrument influencing the organization’s operations, efficiency, etc. Scientists have not researched university organisational culture as educational factor of integrated higher education. The purpose of the research is to identify possibilities of university organisational culture as educational factor of integrated higher education.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9704
Updated:
2022-02-07 20:08:25
Metrics:
Views: 19
Export: