Edukacinės novacijos ir jų diegimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinės novacijos ir jų diegimas
Alternative Title:
Educational Novelties and Their Implementation
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
256 p
Keywords:
LT
Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tikslas – remiantis teorinėmis įžvalgomis bei atskirų atvejų analize. Atskleisti edukacinių inovacijų, ypač išorinių, diegimo fenomeno ypatumus ir atkreipti dėmesį į edukacinių inovacijų sėkmės prielaidas, t.y. iš mokslinių pozicijų išryškinti galimus trikdžius edukacinių inovacijų diegimo kelyje bei pagrįsti jų išvengimo ar mažinimo būdus. Monografiją sudaro keturios dalys. Pirmojoje atskleidžiamas inovacijų ir edukacinių inovacijų sampratos problemiškumas, analizuojami edukacinių inovacijų tipai, diegimo lygmenys ir objektai. Antroji dalis skirta inovacinio proceso analizei, trečioji – išteklių svarbai diegiant edukacines inovacijas, ypač akcentuojant žmoniškuosius išteklius bei pagrindinį dėmesį skiriant pedagogo inovacinei veiklai. Ketvirtojoje dalyje ypatingas dėmesys kreipiamas į tai, kokių sociokultūrinių, organizacinių sąlygų reikia, kad edukacinių inovacijų diegimas vyktų sėkmingai. Monografijoje analizuojami įvairūs edukacinių inovacijų diegimo atvejai. Monografijos mokslinį naujumą ir teorinį reikšmingumą sudaro šie aspektai: pagrįstas edukacinių inovacijų koncerto kompleksiškumas; patikslinta edukacinių inovacijų klasifikacija; pagrįstos sąlygos bei inovacijų savybės edukacinėje organizacijoje sąlygojančios sėkmingą edukacinių inovacijų diegimą, pagrįsta edukacinių inovacijų diegimo tyrimo metodologija, vienijanti objekto, organizacinę, išteklių, sąlygų dimensijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Edukacinės novacijos; Švietimo kaita; Educational novations; Educational change.

ENThe aim of the monograph is to reveal peculiarities of implementation of educational novelties—and especially external ones—on the basis of theoretical insights and analysis of separate cases and focus on success assumptions of educational novelties, i.e. to underline possible barriers from a scientific point of view in implementation of educational innovations as well as reason the methods for their avoidance and reduction. The monograph is comprised of four parts. The first one reveals the problems pertaining to concepts of innovation and educational innovations, analyses types of educational innovations, levels and objects of implementation. The second part is aimed at analysis of innovation process, and the third one—on importance of resources while implementing educational innovations, especially accentuating human resources and especially focusing on innovative activity of a pedagogue. The fourth part especially focuses on required socio-cultural and organizational conditions to ensure successful implementation on educational innovations. The monograph analyses various implementation cases of educational innovations. The scientific novelty and theoretical significance of the monograph is comprised of the following aspects: the reasoned complexity of an educational innovation concert, revised classification of educational innovation; reasoned conditions and innovation attributes that condition a successful implementation of educational innovations in an educational organization, based on research methodology of implementation of educational innovations, that unifies the object, organization, resource, and condition dimensions.

ISBN:
9955095520
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9391
Updated:
2013-04-28 16:57:27
Metrics:
Views: 166
Export: