Dėstytojų gebėjimai adaptuoti kooperuotų studijų metodą: Šiaulių universiteto, Šiaulių bei Panevėžio kolegijų patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėstytojų gebėjimai adaptuoti kooperuotų studijų metodą: Šiaulių universiteto, Šiaulių bei Panevėžio kolegijų patirtis
Alternative Title:
Academic staff skills to adapt the method of cooperative studies: experiences from Šiauliai university, Šiauliai college and Panevežys college
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 82-88
Keywords:
EN
Adaptation; Cooperative studies; Critical thinking; Service learning; Transferability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, skirtas dėstytojų gebėjimams, susijusiems su reflektyviu kooperuotų studijų, kaip adaptuojamo metodo, suvokimu, analizuoti. Aptariama, kokie gebėjimai užtikrina sėkmę, diegiant užsienio šalių patirtį, nagrinėjama, kaip dėstytojai yra nusiteikę užsienio šalių metodų (tarp jų ir kooperuotų studijų) diegimo Lietuvoje atžvilgiu, nustatoma, kokiais kooperuotų studijų adaptavimui svarbiais gebėjimais pasižymi Šiaulių universiteto, Šiaulių bei Panevėžio kolegijų dėstytojai, taikę kooperuotų studijų metodą, atskleidžiama, kaip demonstruojami gebėjimai siejasi su domėjimusi nauju metodu. Taikant pusiau struktūruoto interviu metodą, apklausta 20 kooperuotų studijų metodą taikiusių dėstytojų Šiaulių universitete, Šiaulių bei Panevėžio kolegijose. Rezultatų analizė leidžia teigti, kad dėstytojai, kaip kooperuotų studijų diegimo tarpininkai, pasižymi teigiamomis nuostatomis į užsienio šalių metodų vartojimą Lietuvoje, kartu demonstruojamas kritinio mąstymo gebėjimas, pabrėžiant svarbą adaptuoti užsienio šalių metodus, išbandyti ir nustatyti jų tinkamumo laipsnį. Tyrimo metu pastebėta, kad dėstytojai, praktiškai diegiantys kooperuotas studijas, linkę naudotis Lietuvoje adaptuota medžiaga, todėl itin svarbūs tampa seminarai ir kolektyvinės diskusijos apie kooperuotas studijas. Dėstytojai demonstruoja praktinius interesus, domisi, kokį poveikį studentams daro kooperuotų studijų metodas, bando savo veiklą sieti su kolegų, domisi kooperuotų studijų metodų tobulinimu. Su tuo glaudžiai siejasi tyrimo gebėjimai, gebėjimai viešai išsakyti pastebėjimus apie kooperuotų studijų metodą, gebėjimai analizuoti ir vertinti savo patirtį.

ENUniversity faculty staff skills are analyzed in the context of application of Service learning in Lithuania. The aim of the paper is to explain how professors, lecturers interpret theoretical issues and practical experiences in the process of method adaptation. The aim of the paper is to show differences between the stage of international transferability of the method and the stage of practical application of the adapted method. The most important skill for practical application of Cooperative studies (adapted Service learning method) is critical and reflective thinking. The main method of research on faculty skills was an interview of 20 experts. The research showed that the professors and the lecturers have more interest in adapted methodology than in critical reading of American books on the Service learning method. Most of them preferred seminars, critical discussions and stories on their individual practical experiences in local settings than critical analysis of classical theories of Service learning. The faculty staff had more interest in practical issues, challenges, experiences, possibilities and results than in the methods of transferability. Most of the teachers had interest in the future development of applied Cooperative studies method in Lithuania. Another important skill was cooperation among the students, communities, NGOs and the teachers. Development of problem thinking and problem learning was a third important skill of the teachers that helps to solve practical problems, a less important skill was advocacy. It is interesting because this one is an important skill in Service learning literature in USA. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18676
Updated:
2018-12-17 12:18:16
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: